Conversation Search - Tìm kiếm cuộc trò chuyện 1.1.1

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,671
Được Like
10,940
Conversation Search - Tìm kiếm cuộc trò chuyện 1.1.1

Add-on này cho biết thêm khả năng tìm kiếm tin nhắn trò chuyện của riêng bạn vào tìm kiếm chính.

Add-on này cũng hỗ trợ Conversations Access, nghĩa là adminstrator/moderator với sự cho phép để xem các cuộc hội thoại bất kỳ của thành viên trong add-on này sẽ có thể tìm kiếm tất cả các cuộc hội thoại nếu cả hai add-ons được cài đặt.

Một khi add-on được cài đặt, bạn cần xây dựng lại các chỉ số Tìm kiếm bằng cách vào:
Admin CP -> Tools -> Rebuild Search Index

Lưu ý: điều này sẽ thêm một LOT của dữ liệu để lập chỉ mục tìm kiếm của bạn nếu bạn có rất nhiều các cuộc hội thoại trên trang web của bạn.

scr1.png


scr2.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • addon-ConvSearch-1.1.1.1420469707.zip
    52.6 KB · Lượt xem: 7

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS


Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom