Help! MySQL query error: Field 'z_thumb' doesn't have a default value

levanthuc

Private
Tham gia
11/08/2015
Bài viết
1
Được Like
1
Mình đang dùng xenforo 2 và nó bị lỗi sau khi đăng bài

Các bạn giúp mình với!!!

XF\Db\Exception: MySQL query error [1364]: Field 'z_thumb' doesn't have a default value in src/XF/Db/AbstractStatement.php at line 217
 1. XF\Db\AbstractStatement->getException() in src/XF/Db/Mysqli/Statement.php at line 196
 2. XF\Db\Mysqli\Statement->getException() in src/XF/Db/Mysqli/Statement.php at line 77
 3. XF\Db\Mysqli\Statement->execute() in src/XF/Db/AbstractAdapter.php at line 89
 4. XF\Db\AbstractAdapter->query() in src/XF/Db/AbstractAdapter.php at line 172
 5. XF\Db\AbstractAdapter->insert() in src/XF/Mvc/Entity/Entity.php at line 1440
 6. XF\Mvc\Entity\Entity->_saveToSource() in src/XF/Mvc/Entity/Entity.php at line 1172
 7. XF\Mvc\Entity\Entity->save() in src/XF/Service/Thread/Creator.php at line 285
 8. XF\Service\Thread\Creator->_save() in src/XF/Service/ValidateAndSavableTrait.php at line 40
 9. XF\Service\Thread\Creator->save() in src/XF/Pub/Controller/Forum.php at line 734
 10. XF\Pub\Controller\Forum->actionPostThread() in src/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 321
 11. XF\Mvc\Dispatcher->dispatchClass() in src/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 248
 12. XF\Mvc\Dispatcher->dispatchFromMatch() in src/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 100
 13. XF\Mvc\Dispatcher->dispatchLoop() in src/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 50
 14. XF\Mvc\Dispatcher->run() in src/XF/App.php at line 2155
 15. XF\App->run() in src/XF.php at line 389
 16. XF::runApp() in index.php at line 20
 
 • Like
Reactions: THB

Hướng dẫn sử dụng

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom