Request [help] tắt add on không đăng kí thành viên được

ngaithon

Corporal
nếu mình tắt add on ad credit shop thì đăng kí thành viên không đc, hiện ngay lỗi này. không biết nếu mình gỡ luôn có bị gì ko?

Zend_Db_Statement_Mysqli_Exception: Mysqli statement execute error : Field 'adcredit_shop_postbit_icons' doesn't have a default value - library/Zend/Db/Statement/Mysqli.php:214
Generated By: Unknown Account, 5 phút trước
Stack Trace
#0 /home/shareykhoa/domains/shareykhoa.com/public_html/library/Zend/Db/Statement.php(297): Zend_Db_Statement_Mysqli->_execute(Array)
#1 /home/shareykhoa/domains/shareykhoa.com/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(479): Zend_Db_Statement->execute(Array)
#2 /home/shareykhoa/domains/shareykhoa.com/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(574): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('INSERT INTO `xf...', Array)
#3 /home/shareykhoa/domains/shareykhoa.com/public_html/library/XenForo/DataWriter.php(1638): Zend_Db_Adapter_Abstract->insert('xf_user', Array)
#4 /home/shareykhoa/domains/shareykhoa.com/public_html/library/XenForo/DataWriter.php(1627): XenForo_DataWriter->_insert()
#5 /home/shareykhoa/domains/shareykhoa.com/public_html/library/XenForo/DataWriter.php(1419): XenForo_DataWriter->_save()
#6 /home/shareykhoa/domains/shareykhoa.com/public_html/library/XenForo/ControllerPublic/Register.php(416): XenForo_DataWriter->save()
#7 /home/shareykhoa/domains/shareykhoa.com/public_html/library/XenForo/FrontController.php(351): XenForo_ControllerPublic_Register->actionRegister()
#8 /home/shareykhoa/domains/shareykhoa.com/public_html/library/XenForo/FrontController.php(134): XenForo_FrontController->dispatch(Object(XenForo_RouteMatch))
#9 /home/shareykhoa/domains/shareykhoa.com/public_html/index.php(13): XenForo_FrontController->run()
#10 {main}
Request State
array(3) {
["url"] => string(39) "http://shareykhoa.com/register/register"
["_GET"] => array(0) {
}
["_POST"] => array(17) {
["username"] => string(0) ""
["5f7ad48ad33087143ace3113e82152e7"] => string(4) "test"
["da5614904457f183c7dbba86a3cecc6e"] => string(23) "116015075@sv.tvu.edu.vn"
["password"] => string(8) "********"
["dff029c90899fbfc6b19a76c68618474"] => string(0) ""
["73edf4dc09c996ca86e37071c988a465"] => string(4) "male"
["dob_month"] => string(1) "1"
["dob_day"] => string(1) "1"
["dob_year"] => string(4) "1997"
["07872b742c353e3f59f90f2906c7c067"] => array(3) {
[3] => string(1) "1"
[4] => string(1) "1"
[5] => string(1) "1"
}
["custom_fields_shown"] => array(3) {
[0] => string(1) "3"
[1] => string(1) "4"
[2] => string(1) "5"
}
["db347388a8ce1af222592b3683beab47"] => string(12) "Asia/Bangkok"
["recaptcha_challenge_field"] => string(228) "03AJzQf7NlV34YbkpJGEzkAf8nq-C1ZtW-4v9JCiSjlxuMkFw3UZlugET886R0-6K45Vnw8lnB4CV01VxtX1hWVlLHZ7vw_geH9n_3plH_W6eCk62xtRgfzsYgogAx3FeTj27J9-YmUSEWeumNcOUQIBFZqXVhMStPKl5obzl7cGWLoo1PAXcgalqkUjxU_ZP-mtCqpm0MkT9y-yMtVdXh81ucGn2aCivc4g"
["recaptcha_response_field"] => string(12) "MOON DENBURY"
["agree"] => string(1) "1"
["_xfToken"] => string(8) "********"
["reg_key"] => string(32) "6820e4e46fc396d6df1abb5b9fc0fd10"
}
}
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top