Hướng dẫn thêm Tab mới trên Menu chính của Xenforo

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,638
Được Like
10,893
Rất đơn giản: Các bạn đăng nhập vào phần quản trị Xenforo, đi theo đường dẫn Appearance\Styles\Template tìm đến mục "Navigation" click và thêm menu vào chỗ ta cần đặt.
Ví dụ bạn muốn thêm menu sau thẻ Members, thì tìm đoạn code sau :
Mã:
<!-- members -->
    <xen:if is="{$tabs.members}">
      <li class="navTab members {xen:if $tabs.members.selected, 'selected', 'Popup PopupControl PopupClosed'}">
   
        <a href="{$tabs.members.href}" class="navLink">{$tabs.members.title}</a>
        <a href="{$tabs.members.href}" class="SplitCtrl" rel="Menu"></a>
     
        <div class="{xen:if {$tabs.members.selected}, 'tabLinks', 'Menu JsOnly tabMenu'} membersTabLinks">
          <div class="primaryContent menuHeader">
            <h3>{$tabs.members.title}</h3>
            <div class="muted">{xen:phrase quick_links}</div>
          </div>
          <ul class="secondaryContent blockLinksList">
          <xen:hook name="navigation_tabs_members">
            <li><a href="{xen:link members}">{xen:phrase notable_members}</a></li>
            <xen:if is="{$xenOptions.enableMemberList}"><li><a href="{xen:link members/list}">{xen:phrase registered_members}</a></li></xen:if>
            <li><a href="{xen:link online}">{xen:phrase current_visitors}</a></li>
            <xen:if is="{$xenOptions.enableNewsFeed}"><li><a href="{xen:link recent-activity}">{xen:phrase recent_activity}</a></li></xen:if>
          </xen:hook>
          </ul>
        </div>
      </li>
    </xen:if>

Dưới đoạn code này các bạn thêm đoạn code cần chèn bên dưới nó, ví dụ như sau :
Mã:
<li class="navTab members Popup PopupControl PopupClosed PopupContainerControl">
          <a target="_blank" class="navLink" href="link-cua-ban">text-cua-ban</a>
        </li>

Demo:

Untitled.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: tailieu24h.net​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS


Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom