Làm đẹp cho add-on VXF - Advanced Forum Statistics

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,704
Làm đẹp cho add-on VXF - Advanced Forum Statistics

Đòi hỏi các bạn phải cài đặt add-on VXF - Advanced Forum Statistics.

Demo:

demo.PNG

Đầu tiên các bạn vào template VietXfAdvStats_wrapper thay tất cả bằng code này
Mã:
<xen:require js="js/VietXfAdvStats/frontend.js" />
<xen:require css="VietXfAdvStats.css" />

<div class="VietXfAdvStats sectionMain" data-bulkUpdateUrl="{$bulkUpdateUrl}">
  <div id="Block2nd">
    <ul class="tabs VietXfAdvStats_SectionTrigger" data-panes="#Block2ndPanes > li">
      <xen:foreach loop="$sections2nd" value="$section">
        <li><a href="{$requestPaths.requestUri}#{$section.section_id}">{$section.section_title}</a></li>
      </xen:foreach>
    </ul>
    <ul id="Block2ndPanes">
      <xen:foreach loop="$sections2nd" value="$section">
        <xen:include template="VietXfAdvStats_wrapper_section_li">
          <xen:set var="$liClass">VietXfAdvStats_Block2ndContent</xen:set>
        </xen:include>
      </xen:foreach>
    </ul>
  </div>
  <div style="clear: both; height: 0px;">&nbsp;</div>
</div>

<xen:include template="preview_tooltip" />

Tiếp theo vào template VietXfAdvStats.css thay tất cả bằng code này
Mã:
.VietXfAdvStats
.VietXfAdvStats_Controls{float:right;font-size:12px;margin-bottom: -50px}.VietXfAdvStats h3 .VietXfAdvStats_Controls
select{margin-top: -3px}select.VietXfAdvStats_ItemLimit{-khtml-border-radius:0;-moz-appearance:none;-moz-border-radius:0;-webkit-appearance:none;-webkit-border-radius:0;appearance:normal;background:#eee;-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0;-khtml-border-radius:0;border-radius:0;border-style:solid;border-width:0px;color:#404040;font-family:Roboto,Arial,san-serif;height:31px;outline:0;padding:0
0 0 4px;text-align:center;width:30px}#Block2ndPanes{padding:10px;background:#FFF}#Block2nd
.VietXfAdvStats_Block2ndContent{padding-left:0px;padding-right:0px;line-height:20px}.VietXfAdvStats_Section{position:relative;zoom:1}.VietXfAdvStats_SectionItem{display:table;table-layout:fixed;width:100%;word-wrap:normal;padding-top:2px;padding-bottom:2px;-moz-transition:all .2s ease-out;-ms-transition:all .2s ease-out;-o-transition:all .2s ease-out;transition:all .2s ease-out}.VietXfAdvStats_SectionItem:hover{background:rgb(233, 231, 231);padding-left:6px;padding-right:6px;-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;-ms-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}.VietXfAdvStats_SectionItem
.VietXfAdvStats_SectionItemBlock{display:table-cell;vertical-align:middle}.VietXfAdvStats_SectionItem
.VietXfAdvStats_SectionItemTitle{}.VietXfAdvStats_SectionItem
.VietXfAdvStats_SectionItemInfo{font-size:13px;text-align:right}.VietXfAdvStats_ThreadPostDate{text-align:left !important}.VietXfAdvStats_SectionItem{*display:block;_vertical-align:bottom}.VietXfAdvStats_SectionItem
.listBlock{*display:block;*float:left}.VietXfAdvStats_SectionItem
.listBlock{_height:52px;*min-height:52px}.VietXfAdvStats_Section
.VietXfAdvStats_SectionItemTitle{*width:69.98%}.VietXfAdvStats_Section
.VietXfAdvStats_SectionItemInfo{*width:29.98%}.VietXfAdvStats_SectionItem{background:none}.VietXfAdvStats_User{}.VietXfAdvStats_User
.VietXfAdvStats_SectionItemTitle{width:auto}.VietXfAdvStats_User
.VietXfAdvStats_SectionItemInfo{width:auto}.VietXfAdvStats_Thread{}.VietXfAdvStats_Thread .VietXfAdvStats_ThreadTitle.new
a{font-weight:bold}.VietXfAdvStats_Thread
.VietXfAdvStats_SectionItemTitle{width:auto;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap}.VietXfAdvStats_Thread
.VietXfAdvStats_SectionItemInfo{width:150px}
#Block2nd
.tabs{background:none!important;border:none!important;border-bottom:5px solid rgb(34, 179, 190)!important}#Block2nd .tabs li.active
a{margin-top:0!important;background:rgb(34, 179, 190)!important}#Block2nd .tabs li
a{margin-right:0!important;font-size:1.1em;padding:5px
8px!important;background:rgb(175, 175, 175)!important;border:none!important}#Block2nd .tabs a:hover{color:rgb(255,255,255)!important;background:rgb(7,91,127)!important}.post_new:before{content:"\e66e"!important;display:inline-block;font-family:icomoon;color:rgb(34,179,190);padding-right:2px}.post_old:before{content:"\e66e"!important;display:inline-block;font-family:icomoon;padding-right:2px}.profilePage
.tabs.mainTabs{padding:0!important}.profilePage .tabs.mainTabs li
a{padding-left:10px!important;padding-right:10px!important}.messageUserBlock .gamerProfilesContainer, .primaryUserBlock
.gamerProfilesContainer{margin-top:5px}.LikeText:before{content:"\e6d4"!important;display:inline-block;font-family:icomoon;color:rgb(175, 175, 175);padding-right:2px}.LikeText
a{color:rgb(97, 97, 97)}@media (max-width:610px){.fifavn_medal{display:none}}.tabs{background:rgb(34, 179, 190)!important;border-bottom:1px solid rgb(34, 179, 190);font-size:0.85em;padding:0!important}.tabs li.active
a{background:rgb(7, 91, 127)!important;color:rgb(255, 255, 255)!important}.tabs li
a{margin-right:0}.tabs li a, .tabs.noLinks
li{background:none!important;border:none!important;color:rgb(255, 255, 255)!important}

Lưu lại là xong.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: mamcongnghe.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom