Help Làm sao để thêm videos youtube autoplay vào Widget

Nausixkiz

Corporal
Tình hình là em muốn phát một videos auto play ở Facebook để chèn thêm vào forum
Chèn vô notices thì nó vẫn chạy
Mã:
<iframe width="654" height="280" src="https://www.youtube.com/embed/ua1Z1_6-KBI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Còn chèn vô widget nó không chạy là sao
Ai giúp em với :) Thanks all
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top