Solved Lỗi khi đăng ký thành viên

PhuongBinzz

StaffSergeant
bCh7zuw.png


Server Error Log

Mã:
Error Info
ErrorException: Fatal Error: Call to undefined function iconv_strlen() - library/Zend/Validate/Hostname.php:1263
Generated By: Unknown Account, Vài giây trước
Stack Trace
#0 [internal function]: XenForo_Application::handleFatalError()
#1 {main}
Request State
array(3) {
 ["url"] => string(37) "https://vn-cntt.com/register/register"
 ["_GET"] => array(0) {
 }
 ["_POST"] => array(15) {
  ["username"] => string(0) ""
  ["315aff63cb3731f5c44b1475ae46a7d3"] => string(13) "dasdasdasdasd"
  ["936e205f555b123818ed0f0b1e973d9a"] => string(26) "trandinhkhang205@gmail.com"
  ["f648b8b68a1c6c27b309390c726d355d"] => string(0) ""
  ["3c6c4091c30744c78bc69cdd5e36828d"] => string(4) "male"
  ["dob_month"] => string(1) "1"
  ["dob_day"] => string(2) "20"
  ["dob_year"] => string(4) "1995"
  ["b28b0e2512e94efac92812a483f32722"] => array(2) {
   ["awrmyg"] => string(0) ""
   ["idfb"] => string(0) ""
  }
  ["custom_fields_shown"] => array(2) {
   [0] => string(6) "awrmyg"
   [1] => string(4) "idfb"
  }
  ["ec992cedc25fa3bb5f216e0fa57a2463"] => string(12) "Asia/Bangkok"
  ["g-recaptcha-response"] => string(377) "03AJIzXZ48TfllHuvVE7O5JxnLoJ7E0qVPJjhbc6jZIb71p4FCuvyvO9RzCquTaGPaweVTn5MmGJaPsHYFhLmwhFH26gU1cN5deocmBxlAN_3CHetA7uyDOCcdECqW5OsQ7W_YlcjA3q-gzz9eo6y0XeijOUm1B6nEqCnaqQA9fy0PPmoRK550tFFIfWQ2BXyHUKGcWcZLoJ9fhROKLg-fq70Mk3txt7f1vyKgmb0BjyuViFAwkx-OrFnfcQIz2cwAP1AV5X4tDeEqDx1cLVigzS3JeqGPIfn8Fcyus-GcJo3hCKmgQodjDJGy2mR2F86MzzMW-DnYBEisAipiWv7vYKk8Sv4cngOMON4s6GSmNzkR_DFh3dHKY9g"
  ["agree"] => string(1) "1"
  ["_xfToken"] => string(8) "********"
  ["reg_key"] => string(32) "ee17a6cf68ced461bd7efc73b3a41415"
 }
}


giúp mình với . cám ơn
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top