Help Lỗi không hiện fanpage facebook

zmanly

Gefreiter
Không hiểu sao khi mình ẩn block sidebar_share_page trên sidebar thì fanpage facebook cũng mất luôn (dù đặt ở bất kỳ ở đâu trong trang). cái fanpage fb chỉ xuất hiện khi có sidebar_share_page, bạn nào biết lỗi này không ?
 
 • Like
Reactions: THB

Blue

Legend
Thành viên BQT
Mã:
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
 var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
 if (d.getElementById(id)) return;
 js = d.createElement(s); js.id = id;
 js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3&appId=1450425261864596";
 fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>

Do mã để nhúng Fb vào trang bạn nằm trên template đã ẩn đi á. Thử thêm đoạn trên vào footer template của style đang sử dụng xem nó hiện lại không nhé.
 

longruoi

MasterCorporal
Thành viên BQT
Mã:
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
 var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
 if (d.getElementById(id)) return;
 js = d.createElement(s); js.id = id;
 js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3&appId=1450425261864596";
 fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>

Do mã để nhúng Fb vào trang bạn nằm trên template đã ẩn đi á. Thử thêm đoạn trên vào footer template của style đang sử dụng xem nó hiện lại không nhé.

Theo mình thì khi đặt widget cứ thêm thẳng vào khung điền HTML đoạn
Mã:
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
 var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
 if (d.getElementById(id)) return;
 js = d.createElement(s); js.id = id;
 js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v2.5";
 fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>

Như hình này

YoYJ4yh.png
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top