Request Lỗi phát sinh lúc cài đặt xenforo,mong các cao nhân hướng dẫn cách khắc phục!!!

manhvtran

Private
 • Server error log

  Stack trace​

  #0 src/XF.php(213): XF\Error->logError('XenForo stats c...', false)
  #1 src/XF/Job/CollectStats.php(75): XF::logError('XenForo stats c...')
  #2 src/XF/Job/CollectStats.php(9): XF\Job\CollectStats->performStatsCollection()
  #3 src/XF/Job/Manager.php(258): XF\Job\CollectStats->run(8)
  #4 src/XF/Job/Manager.php(200): XF\Job\Manager->runJobInternal(Array, 8)
  #5 src/XF/Job/Manager.php(84): XF\Job\Manager->runJobEntry(Array, 8)
  #6 job.php(43): XF\Job\Manager->runQueue(false, 8)
  #7 {main}

  Request state​

  array(4) {
  ["url"] => string(8) "/job.php"
  ["referrer"] => string(31) "http://chovinh24h.com/admin.php"
  ["_GET"] => array(0) {
  }
  ["_POST"] => array(0) {
  }
  }

  http://chovinh24h.com/admin.php?logs/server-errors/1/delete
 

Hangdepclub

Private
 • Server error log
 • Stack trace​

  #0 src/XF.php(213): XF\Error->logError('XenForo stats c...', false)
  #1 src/XF/Job/CollectStats.php(75): XF::logError('XenForo stats c...')
  #2 src/XF/Job/CollectStats.php(9): XF\Job\CollectStats->performStatsCollection()
  #3 src/XF/Job/Manager.php(258): XF\Job\CollectStats->run(8)
  #4 src/XF/Job/Manager.php(200): XF\Job\Manager->runJobInternal(Array, 8)
  #5 src/XF/Job/Manager.php(84): XF\Job\Manager->runJobEntry(Array, 8)
  #6 job.php(43): XF\Job\Manager->runQueue(false, 8)
  #7 {main}

  Request state​

  array(4) {
  ["url"] => string(8) "/job.php"
  ["referrer"] => string(31) "http://chovinh24h.com/admin.php"
  ["_GET"] => array(0) {
  }
  ["_POST"] => array(0) {
  }
  }

  http://chovinh24h.com/admin.php?logs/server-errors/1/delete
Nhìn qua giống em, server ko mở hết hàm php
 

Chủ đề tương tự


Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top