Lỗi "white page"

dinhvantuan

Gefreiter
Sau khi e vào SSH secure file transfer định sửa tên miền từ "camranh.com.vn" sang "camranh.edu.vn" nhưng phát hiện tên miền ".edu.vn" không phải của e, nên e đổi tên thư mục trở lại thành "camranh.com.vn" thì website lỗi "white page", e đã sửa 1 vài cách như sau. vẫn lỗi "white page"
Thứ 1: e repair table lại vẫn lỗi.
Thứ 2: e thử bỏ code khác ngoài xenforo như bỏ code php thuần hoặc code wordpress vào vẫn lỗi.
Thứ 3: e đã set permissions 2 thư mục data và internal_data về 777 vẫn lỗi
Vậy hỏi các pro trên đây còn cách nào xử lý nữa không...^:)^^:)^^:)^
 

Chủ đề tương tự


Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top