Màu sắc chủ đề khác nhau dựa vào nhóm người dùng khởi tạo chủ đề

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Màu sắc chủ đề khác nhau dựa vào nhóm người dùng khởi tạo chủ đề

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách làm màu sắc các chủ đề khác nhau dựa vào nhóm người dùng khởi tạo chủ đề. Vì vậy, ở đây nó là dành cho hai nhóm người dùng (Staff) và (VIP Member).

Trong EXTRA.css thêm vào:
Mã:
/* USERGROUP THREAD  ENHANCEMENTS*/

.discussionList .staffThreads {
    background-color: #DCF2D4 !important;
}
.discussionList .staffThreads .posterAvatar, .discussionList .staffThreads .stats {
    background-color: #DCF2D4 !important;
}

.discussionList .VIPThreads {
    background-color: #fffccc !important;
}
.discussionList .VIPThreads .posterAvatar, .discussionList .VIPThreads .stats {
    background-color: #fffccc !important;
}

/* USERGROUP THREAD  ENHANCEMENTS*/

"StaffThreads" là chủ đề được tạo ra bởi một thành viên staff.
"VIPThreads" là chủ đề được tạo ra bởi một thành viên trong usergroup VIP.
Bạn có thể điều chỉnh màu sắc theo sở thích của bạn.

Trong template "Thread_List_Item" tìm:
Mã:
<li id="thread-{$thread.thread_id}" class="discussionListItem {$thread.discussion_state}{xen:if '!{$thread.discussion_open}', ' locked'}{xen:if {$thread.sticky}, ' sticky'}{xen:if {$thread.isNew}, ' unread'}{xen:if {$thread.prefix_id}, ' prefix{$thread.prefix_id}'}{xen:if {$thread.isIgnored}, ' ignored'} {xen:if $thread.thread_is_watched, threadWatched} {xen:if $thread.forum_is_watched, forumWatched}" data-author="{$thread.username}">

Thay bằng:
Mã:
<li id="thread-{$thread.thread_id}" class="discussionListItem {$thread.discussion_state}{xen:if '!{$thread.discussion_open}', ' locked'}{xen:if {$thread.sticky}, ' sticky'}{xen:if {$thread.isNew}, ' unread'}{xen:if {$thread.prefix_id}, ' prefix{$thread.prefix_id}'}{xen:if {$thread.isIgnored}, ' ignored'} {xen:if $thread.thread_is_watched, threadWatched} {xen:if $thread.forum_is_watched, forumWatched} {xen:if {$thread.user_post_count}, ' memberPrticipatedThread'} {xen:if '{xen:helper ismemberof, $thread, XXX}', ' staffThreads'} {xen:if '{xen:helper ismemberof, $thread, YYY}', ' VIPThreads'}" data-author="{$thread.username}">

Hãy nhớ thay đổi XXX trong đoạn mã trên với số ID usergroup staff của bạn.
và YYY với số ID usergroup thành viên VIP của bạn.

Bạn dĩ nhiên có thể thêm nhóm người sử dụng nhiều hơn nếu bạn muốn.

001.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top