Nhờ admin và các a hỗ trợ!

Em có sử dụng xenforo 1.3. xong em cài thêm add - on VNXF_Stats nhưng lại gặp sự cố.
1. Khi truy cập các forum con thì địa chỉ forum nào có dạng số thì chạy bình thường,
Ví dụ:

http://113.190.240.60/thuvienthuchanh/index.php?forums/tin-mới.61/

(có cái số đuôi .61 đó ạ)
2. Nếu địa chỉ không có số thì nó báo lỗi, ví dụ
http://113.190.240.60/thuvienthuchanh/index.php?forums/Dspace-tutorial-forum/

Lỗi nó báo như sau:
Fatal error: Unsupported operand types in /var/www/thuvienthuchanh/library/VNXF/Stats/ControllerPublic/Forum.php on line 14

Em tìm file Forum.php thì nó có nội dung như sau, em dùng Notepad++ thì dòng 14 là dòng màu đỏ ý ạ:
Cảm ơn admin và các a chỉ giúp.

<?php
class VNXF_Stats_ControllerPublic_Forum extends XFCP_VNXF_Stats_ControllerPublic_Forum
{
protected function getbp()
{
return $this->getModelFromCache('VNXF_Stats_Model');
}
public function actionIndex()
{
$parent = parent::actionIndex();
if(!$this->_input->filterSingle('node_id', XenForo_Input::UINT)) {
$options = XenForo_Application::get('options');
$parent->params += array(

'vnxf_stats' => $this->getbp()->stats_forums(),
'vnxf_stats_node' => $options->vnxf_stats_items,
'vnxf_stats_cot' => $options->vnxf_stats_column,
'vnxf_min_h' => 50 + (22 * $options->vnxf_stats_rows),
'vnxf_stats_width' => number_format((97/$options->vnxf_stats_column),2,'.',','),
);
}
return $parent;
}
public function actionForum()
{
$parent = parent::actionForum();
$options = XenForo_Application::get('options');
$forumId = $this->_input->filterSingle('node_id', XenForo_Input::UINT);
if(!in_array($forumId, explode(',',$options->vnxf_stats_kah)) && $options->vnxf_stats_onforum == 1) {
$parent->params += array(
'vnxf_stats' => $this->getbp()->stats_forums_cat($forumId),
'vnxf_stats_f5' => ((int)$options->vnxf_stats_refresh * 60),
'vnxf_stats_node' => 2,
'vnxf_min_h' => 50 + (22 * $options->vnxf_stats_rows),
'vnxf_stats_cot' => 2,
'vnxf_stats_width' => number_format((97/2),2,'.',','),
);
}
return $parent;
}
}
 
Em vua nang cap len 1.5.10 roi, nhung van loi do, em dang tinh thu remove XFVN_Stats 2.0 xuong phien ban cu hon xem co duoc khong. Ma co cach nao lam dia chi tro toi cac forums con hoac cac chuyen muc co them chu so o cuoi khong a nhi. Thanks @BinSaker
 

Chủ đề tương tự


Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top