Nhờ giúp đỡ lỗi cannot use a scalar as an array warning

KHUCTHUYDU

MasterCorporal
Tham gia
24/06/2015
Bài viết
321
Được Like
225
Nhờ anh em giúp đỡ cái lỗi này
cannot use a scalar as an array warning

Nguyên nhân liên quan đến array gì đó :p

xuất phát từ

PHP:
public function getItemIdsInRange($start, $limit)
  {
    $db = $this->_getDb();
  
    $scases = $db->fetchCol($db->limit('
      SELECT item_id
      FROM xf_nflj_showcase_item
      WHERE item_id > ?
      ORDER BY item_id
    ', $limit), $start);
    ########### 2 DONG NAY GAY LOI 
    foreach($scases as &$scase) {
      $scase['price'] = $this->getModelFromCache('NFLJ_Showcase_Model_CustomField')->timField($scase['item_id'], 'price');
    }
    return $scases;
  }
Gọi hàm này gây ra lỗi
$itemIds = $scItemModel->getItemIdsInRange($position, $options['batch']);


P/s @Blue giúp với.... cái đoạn này ông thêm vô :(
 

Blue

Founder
Thành viên BQT
Tham gia
25/02/2015
Bài viết
910
Được Like
1,529
PHP:
public function getItemIdsInRange($start, $limit)
  {
    $db = $this->_getDb();
      $scase = array();
      $scase['price'] = '';
  
    $scases = $db->fetchCol($db->limit('
      SELECT item_id
      FROM xf_nflj_showcase_item
      WHERE item_id > ?
      ORDER BY item_id
    ', $limit), $start);
    ########### 2 DONG NAY GAY LOI
    foreach($scases as &$scase) {
      $scase['price'] = $this->getModelFromCache('NFLJ_Showcase_Model_CustomField')->timField($scase['item_id'], 'price');
    }
    return $scases;
  }

Sửa thử anh
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mr. Tuấn

Mobile/Zalo: 0988 488 096

Telegram: bluekpro

Email: [email protected]

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Top Bottom