Hướng dẫn Robots.txt xeforo chuẩn seo 2016

tionsec

Private
Tham gia
08/06/2016
Bài viết
15
Được Like
13
Robots.txt xeforo chuẩn seo 2016 cho ae, Mong AE Đừng Chém :D
Tham Khảo tại Đây Nhé : https://anonsec.gq/robots.txt
Vài Ngày Nữa Cập Nhật Thêm yandex :D
logo.png
 
Sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: THB

THB

Founder
Thành viên BQT
Tham gia
25/02/2015
Bài viết
6,647
Được Like
3,932
nhiều nhỉ? để hôm nào thử.
thanks
Mã:
User-agent: *
Disallow: /

User-agent: Googlebot
Disallow: /account/
Disallow: /admin.php
Disallow: /ajax/
Disallow: /attachments/
Disallow: /beobachtete/
Disallow: /chat/
Disallow: /conversations/
Disallow: /find-new/
Disallow: /finde-neue/
Disallow: /help/
Disallow: /hilfe/
Disallow: /letzte-aktivitaeten/
Disallow: /login/
Disallow: /lost-password/
Disallow: /members/
Disallow: /misc/
Disallow: /mitglieder/
Disallow: /mobiquo/
Disallow: /online/
Disallow: /profil/
Disallow: /recent-activity/
Disallow: /register/
Disallow: /unterhaltungen/
Disallow: /watched/
Disallow: /info/

User-Agent: Googlebot-Mobile
Disallow: /account/
Disallow: /admin.php
Disallow: /ajax/
Disallow: /attachments/
Disallow: /beobachtete/
Disallow: /chat/
Disallow: /conversations/
Disallow: /find-new/
Disallow: /finde-neue/
Disallow: /help/
Disallow: /hilfe/
Disallow: /letzte-aktivitaeten/
Disallow: /login/
Disallow: /lost-password/
Disallow: /members/
Disallow: /misc/
Disallow: /mitglieder/
Disallow: /mobiquo/
Disallow: /online/
Disallow: /profil/
Disallow: /recent-activity/
Disallow: /register/
Disallow: /unterhaltungen/
Disallow: /watched/
Disallow: /info/

User-Agent: Googlebot-Image
Disallow: /account/
Disallow: /admin.php
Disallow: /ajax/
Disallow: /attachments/
Disallow: /beobachtete/
Disallow: /chat/
Disallow: /conversations/
Disallow: /find-new/
Disallow: /finde-neue/
Disallow: /help/
Disallow: /hilfe/
Disallow: /letzte-aktivitaeten/
Disallow: /login/
Disallow: /lost-password/
Disallow: /members/
Disallow: /misc/
Disallow: /mitglieder/
Disallow: /mobiquo/
Disallow: /online/
Disallow: /profil/
Disallow: /recent-activity/
Disallow: /register/
Disallow: /unterhaltungen/
Disallow: /watched/
Disallow: /info/

User-Agent: Googlebot-News
Disallow: /account/
Disallow: /admin.php
Disallow: /ajax/
Disallow: /attachments/
Disallow: /beobachtete/
Disallow: /chat/
Disallow: /conversations/
Disallow: /find-new/
Disallow: /finde-neue/
Disallow: /help/
Disallow: /hilfe/
Disallow: /letzte-aktivitaeten/
Disallow: /login/
Disallow: /lost-password/
Disallow: /members/
Disallow: /misc/
Disallow: /mitglieder/
Disallow: /mobiquo/
Disallow: /online/
Disallow: /profil/
Disallow: /recent-activity/
Disallow: /register/
Disallow: /unterhaltungen/
Disallow: /watched/
Disallow: /info/

User-Agent: facebookexternalhit
Disallow: /account/
Disallow: /admin.php
Disallow: /ajax/
Disallow: /attachments/
Disallow: /beobachtete/
Disallow: /chat/
Disallow: /conversations/
Disallow: /find-new/
Disallow: /finde-neue/
Disallow: /help/
Disallow: /hilfe/
Disallow: /letzte-aktivitaeten/
Disallow: /login/
Disallow: /lost-password/
Disallow: /members/
Disallow: /misc/
Disallow: /mitglieder/
Disallow: /mobiquo/
Disallow: /online/
Disallow: /profil/
Disallow: /recent-activity/
Disallow: /register/
Disallow: /unterhaltungen/
Disallow: /watched/
Disallow: /info/

User-agent: msnbot
Disallow: /account/
Disallow: /admin.php
Disallow: /ajax/
Disallow: /attachments/
Disallow: /beobachtete/
Disallow: /chat/
Disallow: /conversations/
Disallow: /find-new/
Disallow: /finde-neue/
Disallow: /help/
Disallow: /hilfe/
Disallow: /letzte-aktivitaeten/
Disallow: /login/
Disallow: /lost-password/
Disallow: /members/
Disallow: /misc/
Disallow: /mitglieder/
Disallow: /mobiquo/
Disallow: /online/
Disallow: /profil/
Disallow: /recent-activity/
Disallow: /register/
Disallow: /unterhaltungen/
Disallow: /watched/
Disallow: /info/

User-agent: msnbot-media
Disallow: /account/
Disallow: /admin.php
Disallow: /ajax/
Disallow: /attachments/
Disallow: /beobachtete/
Disallow: /chat/
Disallow: /conversations/
Disallow: /find-new/
Disallow: /finde-neue/
Disallow: /help/
Disallow: /hilfe/
Disallow: /letzte-aktivitaeten/
Disallow: /login/
Disallow: /lost-password/
Disallow: /members/
Disallow: /misc/
Disallow: /mitglieder/
Disallow: /mobiquo/
Disallow: /online/
Disallow: /profil/
Disallow: /recent-activity/
Disallow: /register/
Disallow: /unterhaltungen/
Disallow: /watched/
Disallow: /info/

User-agent: bingbot
Disallow: /account/
Disallow: /admin.php
Disallow: /ajax/
Disallow: /attachments/
Disallow: /beobachtete/
Disallow: /chat/
Disallow: /conversations/
Disallow: /find-new/
Disallow: /finde-neue/
Disallow: /help/
Disallow: /hilfe/
Disallow: /letzte-aktivitaeten/
Disallow: /login/
Disallow: /lost-password/
Disallow: /members/
Disallow: /misc/
Disallow: /mitglieder/
Disallow: /mobiquo/
Disallow: /online/
Disallow: /profil/
Disallow: /recent-activity/
Disallow: /register/
Disallow: /unterhaltungen/
Disallow: /watched/
Disallow: /info/

User-agent: Slurp
Disallow: /account/
Disallow: /admin.php
Disallow: /ajax/
Disallow: /attachments/
Disallow: /beobachtete/
Disallow: /chat/
Disallow: /conversations/
Disallow: /find-new/
Disallow: /finde-neue/
Disallow: /help/
Disallow: /hilfe/
Disallow: /letzte-aktivitaeten/
Disallow: /login/
Disallow: /lost-password/
Disallow: /members/
Disallow: /misc/
Disallow: /mitglieder/
Disallow: /mobiquo/
Disallow: /online/
Disallow: /profil/
Disallow: /recent-activity/
Disallow: /register/
Disallow: /unterhaltungen/
Disallow: /watched/
Disallow: /info/

User-agent: ia_archiver
Disallow: /account/
Disallow: /admin.php
Disallow: /ajax/
Disallow: /attachments/
Disallow: /beobachtete/
Disallow: /chat/
Disallow: /conversations/
Disallow: /find-new/
Disallow: /finde-neue/
Disallow: /help/
Disallow: /hilfe/
Disallow: /letzte-aktivitaeten/
Disallow: /login/
Disallow: /lost-password/
Disallow: /members/
Disallow: /misc/
Disallow: /mitglieder/
Disallow: /mobiquo/
Disallow: /online/
Disallow: /profil/
Disallow: /recent-activity/
Disallow: /register/
Disallow: /unterhaltungen/
Disallow: /watched/
Disallow: /info/

User-agent: pagespeedbot
Disallow: /account/
Disallow: /admin.php
Disallow: /ajax/
Disallow: /attachments/
Disallow: /beobachtete/
Disallow: /chat/
Disallow: /conversations/
Disallow: /find-new/
Disallow: /finde-neue/
Disallow: /help/
Disallow: /hilfe/
Disallow: /letzte-aktivitaeten/
Disallow: /login/
Disallow: /lost-password/
Disallow: /members/
Disallow: /misc/
Disallow: /mitglieder/
Disallow: /mobiquo/
Disallow: /online/
Disallow: /profil/
Disallow: /recent-activity/
Disallow: /register/
Disallow: /unterhaltungen/
Disallow: /watched/
Disallow: /info/

User-agent: Websnapr
Disallow: /account/
Disallow: /admin.php
Disallow: /ajax/
Disallow: /attachments/
Disallow: /beobachtete/
Disallow: /chat/
Disallow: /conversations/
Disallow: /find-new/
Disallow: /finde-neue/
Disallow: /help/
Disallow: /hilfe/
Disallow: /letzte-aktivitaeten/
Disallow: /login/
Disallow: /lost-password/
Disallow: /members/
Disallow: /misc/
Disallow: /mitglieder/
Disallow: /mobiquo/
Disallow: /online/
Disallow: /profil/
Disallow: /recent-activity/
Disallow: /register/
Disallow: /unterhaltungen/
Disallow: /watched/
Disallow: /info/

User-agent: Twitterbot
Disallow: /account/
Disallow: /admin.php
Disallow: /ajax/
Disallow: /attachments/
Disallow: /beobachtete/
Disallow: /chat/
Disallow: /conversations/
Disallow: /find-new/
Disallow: /finde-neue/
Disallow: /help/
Disallow: /hilfe/
Disallow: /letzte-aktivitaeten/
Disallow: /login/
Disallow: /lost-password/
Disallow: /members/
Disallow: /misc/
Disallow: /mitglieder/
Disallow: /mobiquo/
Disallow: /online/
Disallow: /profil/
Disallow: /recent-activity/
Disallow: /register/
Disallow: /unterhaltungen/
Disallow: /watched/
Disallow: /info/
 

KenLilBoiz

CEO DAWEBZ Chuyên Gia Dịch Vụ Trực Tuyến
Tham gia
05/08/2015
Bài viết
308
Được Like
327
chặn thế này thì ai dám vào website bạn trao đổi thường xuyên nữa ??? không cho người ta đặt link ở trong profile thì ai dám đăng ký :)) làm forum giờ chủ yếu người ta đi link ở profile là nhiều -> cái níu kéo tốt nhất để người khác chăm vào thảo luận hoặc tìm đến website thì lại chặn :v
p/s theo quan điểm của riêng mình thì không nên chặn. hì
 
Sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: THB

SangNTP

Corporal
Tham gia
04/11/2015
Bài viết
156
Được Like
62
Sẵn tiện nhờ ace giải thích hộ nếu forum có robots.txt và không có thì có gì khác nhau? :D
Mình đang học hỏi.
 

lamtraumvn

Private
Tham gia
12/04/2016
Bài viết
22
Được Like
16
sao bác disallow nhiều thế, info còn chặn nữa thì bot làm sao craw được dữ liệu ở profile. Không có link ở profile là một thiệt thòi lớn cho nhiều mem đấy
 
  • Like
Reactions: THB

tionsec

Private
Tham gia
08/06/2016
Bài viết
15
Được Like
13
chặn thế này thì ai dám vào website bạn trao đổi thường xuyên nữa ??? không cho người ta đặt link ở trong profile thì ai dám đăng ký :)) làm forum giờ chủ yếu người ta đi link ở profile là nhiều -> cái níu kéo tốt nhất để người khác chăm vào thảo luận hoặc tìm đến website thì lại chặn :v
p/s theo quan điểm của riêng mình thì không nên chặn. hì
Web hacking bác, Securyti Là Trên Cùng :D
 
  • Like
Reactions: THB

Lê Tí

Corporal
Tham gia
29/07/2015
Bài viết
142
Được Like
151
Chặn thế không tốt đâu bác :D
 
  • Like
Reactions: THB

azorakt

Private
Tham gia
11/01/2016
Bài viết
43
Được Like
23
Mà chèn chỗ nào trên Xenforo vậy các anh.
 
  • Like
Reactions: THB

tionsec

Private
Tham gia
08/06/2016
Bài viết
15
Được Like
13
Tại forum này có phải đi link đồ gì đâu :D
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mobile: 0906081284

Zalo: 0988488096

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom