Tuyển MOD và quản lý page http://giaodichvatpham.com

Thanh Khoa

Gefreiter
Tuyển MOD và quản lý page
Hiện tại đang tuyển MOD và quản lý page
Trang chủ : http://giaodichvatpham.com
1. Quản lý page
- Địa chỉ : https://www.facebook.com/giaodichvatpham
- Nhóm : https://www.facebook.com/groups/598423356964087
- Điều kiện : thông thạo facebook và biết quản lý page và nhóm
2. Quản lý diễn đàn
- Ưu tiên rành xenforo
- Biết giao dịch qua mạng
- Có khả năng tổng hợp bài viết
- Biết ngoại ngữ càng tốt
- Có khả năng thiết kế hình ảnh
3. Các mục có thể đăng ký
- Nhóm quản trị : rành facebook và xenforo
- Nhóm săn tin : có khả năng tổng hợp và dịch bài
- Nhóm hỗ trợ giao dịch online : hiểu biết giao dịch online
- Nhóm thiết kế : có khả năngtthiết kế hình ảnh cho diễn đàn
- Nhóm quản lý thông thường : có tinh thần làm việc là được
4. Quyền lợi
- Tùy theo thu nhập thực tế mà được chia ( bao nhiêu chưa biết )
5. Đăng ký
* Nick forum : ...
* Vị trí ( Smod/Mod ) : ...
* Tham gia nhóm ( 3. Các mục có thể đăng ký ) : ....
* Khả năng bản thân : ...
* Kinh nghiệm bản thân : ...
* Các mục thông tin khác : cung cấp trong box ban quản trị sau
6. Các mục khác sẽ được cập nhật sau
Đăng ký ở đây : http://giaodichvatpham.com/index.php?threads/tuyen-mod-va-quan-ly-page.1/
 

Võ Đình Nghĩa

Chết Yểu
Tuyển MOD và quản lý page
Hiện tại đang tuyển MOD và quản lý page
Trang chủ : http://giaodichvatpham.com
1. Quản lý page
- Địa chỉ : https://www.facebook.com/giaodichvatpham
- Nhóm : https://www.facebook.com/groups/598423356964087
- Điều kiện : thông thạo facebook và biết quản lý page và nhóm
2. Quản lý diễn đàn
- Ưu tiên rành xenforo
- Biết giao dịch qua mạng
- Có khả năng tổng hợp bài viết
- Biết ngoại ngữ càng tốt
- Có khả năng thiết kế hình ảnh
3. Các mục có thể đăng ký
- Nhóm quản trị : rành facebook và xenforo
- Nhóm săn tin : có khả năng tổng hợp và dịch bài
- Nhóm hỗ trợ giao dịch online : hiểu biết giao dịch online
- Nhóm thiết kế : có khả năngtthiết kế hình ảnh cho diễn đàn
- Nhóm quản lý thông thường : có tinh thần làm việc là được
4. Quyền lợi
- Tùy theo thu nhập thực tế mà được chia ( bao nhiêu chưa biết )
5. Đăng ký
* Nick forum : ...
* Vị trí ( Smod/Mod ) : ...
* Tham gia nhóm ( 3. Các mục có thể đăng ký ) : ....
* Khả năng bản thân : ...
* Kinh nghiệm bản thân : ...
* Các mục thông tin khác : cung cấp trong box ban quản trị sau
6. Các mục khác sẽ được cập nhật sau
Đăng ký ở đây : http://giaodichvatpham.com/index.php?threads/tuyen-mod-va-quan-ly-page.1/
Website chưa có doanh thu hoặc quá thấp (nếu có) thì bạn tuyển nhân viên với quyền lợi tại mục 4. Mình nghỉ không có ai đăng ký.
Mình có một lời khuyên: Nếu bạn thực sự muốn site phát triển thì nên đầu tư ngay từ ban đầu.
 

Chủ đề tương tự


Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top