Help Vấn đề về khung

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,828
Được Like
12,687
Cái này là mô tả của node, có thể chèn html, mình lấy bên đó về bạn tham khảo nhé:
Mã:
<style type="text/css">
.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;}
.tg td{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:black;}
.tg th{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:black;}
.tg .tg-s268{text-align:left}
.tg .tg-0lax{text-align:left;vertical-align:top}
</style>
<a href="/form" style="color:red">Bạn có thể tham khảo các mẫu đơn có sẵn và đăng ký tại đây</a>

<table class="tg">
 <tbody><tr>
  <th class="tg-0lax"><font color="#3391FF">Los Santos Police Department: </font></th>
  <td class="tg-s268"><font color="#05ff00"> ✔️mở</font></td>
 </tr>
 <tr>
  <th class="tg-0lax"><font color="#3391FF">San Fierro Police Department: </font></th>
  <td class="tg-s268"><font color="#05ff00"> ✔️mở</font></td>
 </tr>
 <tr>
  <td class="tg-0lax"><font color="#ff17ea">San Andreas Fire Department: </font></td>
  <td class="tg-s268"><font color="#05ff00"> ✔️mở</font></td>
 </tr>
 <tr>
  <td class="tg-0lax"><font color="#fdff00">Taxi Company: </font></td>
  <td class="tg-s268"><font color="#05ff00"> ✔️mở</font></td>
 </tr>
 <tr>
  <td class="tg-0lax"><font color="#4eea50">Sanews: </font></td>
  <td class="tg-s268"><font color="#05ff00"> ✔️mở</font></td>
 </tr>

</tbody></table>
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mr. Tuấn

Mobile/Zalo: 0988 488 096

Telegram: bluekpro

Email: [email protected]

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Top Bottom