Xin giúp đỡ HTML/CSS để làm menu

khuongdegu

Private

<div id="menu">
<ul>
<li><a href="" id="mini">DIỄN ĐÀN</a></li>
<li><a href="">CAMERA</a></li>
<li><a href="">XE</a></li>
<li><a href="">NHẬT TẢO</a></li>
<input type="text" placeholder="......." name="userid" id="tim" />
<input type="button" value="Tìm" onclick="check(this.form)" id="tim_kiem" />
<li><a href="">ĐĂNG NHẬP</a></li>
</ul>
</div>
<div id="menu_bottom">
<ul>
<li><a href="">Android</a></li>
<li><a href="">IOS</a></li>
<li><a href="">Windows</a></li>
<li><a href="">MacOS</a></li>
<li><a href="">Workshop chụp ảnh film: Kiến thức cơ bản về nhiếp ảnh film - NAG Phạm Tuấn Ngọc</a></h1>
<li><a href="">Thảo luận "Nhiếp ảnh báo chí & những kinh nghiệm</a></h2>
</ul>
</div
 

Chủ đề tương tự


Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top