Xin giúp đỡ HTML/CSS để làm menu

khuongdegu

Private
Tham gia
08/05/2019
Bài viết
1
Được Like
0

<div id="menu">
<ul>
<li><a href="" id="mini">DIỄN ĐÀN</a></li>
<li><a href="">CAMERA</a></li>
<li><a href="">XE</a></li>
<li><a href="">NHẬT TẢO</a></li>
<input type="text" placeholder="......." name="userid" id="tim" />
<input type="button" value="Tìm" onclick="check(this.form)" id="tim_kiem" />
<li><a href="">ĐĂNG NHẬP</a></li>
</ul>
</div>
<div id="menu_bottom">
<ul>
<li><a href="">Android</a></li>
<li><a href="">IOS</a></li>
<li><a href="">Windows</a></li>
<li><a href="">MacOS</a></li>
<li><a href="">Workshop chụp ảnh film: Kiến thức cơ bản về nhiếp ảnh film - NAG Phạm Tuấn Ngọc</a></h1>
<li><a href="">Thảo luận "Nhiếp ảnh báo chí & những kinh nghiệm</a></h2>
</ul>
</div
 

Hướng dẫn sử dụng

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom