Help Xin trợ giúp lỗi ghi nhận trong Server Error Logs liên quan đến addon VietXfAdvStats

SangNTP

Corporal
Nhờ mọi người xem giúp lỗi này là lỗi gì? Fix lỗi như thế nào? Xin cảm ơn mọi người nhiều.
Mã:
Server Error Log
Error Info
Zend_Db_Statement_Mysqli_Exception: Mysqli statement execute error : Duplicate entry 'option_group_VietXfAdvStats-2' for key 'title' - library/Zend/Db/Statement/Mysqli.php:214
Generated By: admin, Hôm qua, lúc 17:20

Stack Trace
.../library/Zend/Db/Statement.php(297): Zend_Db_Statement_Mysqli->_execute(Array)
.../library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(479): Zend_Db_Statement->execute(Array)
.../library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(574): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('INSERT INTO `xf...', Array)
.../library/XenForo/DataWriter.php(1624): Zend_Db_Adapter_Abstract->insert('xf_phrase', Array)
.../library/XenForo/DataWriter.php(1613): XenForo_DataWriter->_insert()
.../library/XenForo/DataWriter.php(1405): XenForo_DataWriter->_save()
.../library/XenForo/ControllerAdmin/Phrase.php(188): XenForo_DataWriter->save()
.../library/XenForo/FrontController.php(351): XenForo_ControllerAdmin_Phrase->actionSave()
.../library/XenForo/FrontController.php(134): XenForo_FrontController->dispatch(Object(XenForo_RouteMatch))
.../admin.php(13): XenForo_FrontController->run()
#10 {main}

Request State
array(3) {
["url"] => string(56) "http://liendoiphutrach.vn/diendan/admin.php?phrases/save"
["_GET"] => array(1) {
["phrases/save"] => string(0) ""
}
["_POST"] => array(9) {
["title"] => string(27) "option_group_VietXfAdvStats"
["phrase_text"] => string(12) "Thống kế"
["addon_id"] => string(14) "VietXfAdvStats"
["phrase_id"] => string(1) "0"
["language_id"] => string(1) "2"
["_xfToken"] => string(8) "********"
["_xfRequestUri"] => string(79) "/diendan/admin.php?phrases/option_group_vietxfadvstats.11109/edit&language_id=2"
["_xfNoRedirect"] => string(1) "1"
["_xfResponseType"] => string(4) "json"
}
}
 
  • Like
Reactions: THB

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top