Help Xin trợ giúp lỗi ghi nhận trong Server Error Logs liên quan đến addon VietXfAdvStats

SangNTP

Corporal
Tham gia
04/11/2015
Bài viết
156
Được Like
62
Nhờ mọi người xem giúp lỗi này là lỗi gì? Fix lỗi như thế nào? Xin cảm ơn mọi người nhiều.
Mã:
Server Error Log
Error Info
Zend_Db_Statement_Mysqli_Exception: Mysqli statement execute error : Duplicate entry 'option_group_VietXfAdvStats-2' for key 'title' - library/Zend/Db/Statement/Mysqli.php:214
Generated By: admin, Hôm qua, lúc 17:20

Stack Trace
.../library/Zend/Db/Statement.php(297): Zend_Db_Statement_Mysqli->_execute(Array)
.../library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(479): Zend_Db_Statement->execute(Array)
.../library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(574): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('INSERT INTO `xf...', Array)
.../library/XenForo/DataWriter.php(1624): Zend_Db_Adapter_Abstract->insert('xf_phrase', Array)
.../library/XenForo/DataWriter.php(1613): XenForo_DataWriter->_insert()
.../library/XenForo/DataWriter.php(1405): XenForo_DataWriter->_save()
.../library/XenForo/ControllerAdmin/Phrase.php(188): XenForo_DataWriter->save()
.../library/XenForo/FrontController.php(351): XenForo_ControllerAdmin_Phrase->actionSave()
.../library/XenForo/FrontController.php(134): XenForo_FrontController->dispatch(Object(XenForo_RouteMatch))
.../admin.php(13): XenForo_FrontController->run()
#10 {main}

Request State
array(3) {
["url"] => string(56) "http://liendoiphutrach.vn/diendan/admin.php?phrases/save"
["_GET"] => array(1) {
["phrases/save"] => string(0) ""
}
["_POST"] => array(9) {
["title"] => string(27) "option_group_VietXfAdvStats"
["phrase_text"] => string(12) "Thống kế"
["addon_id"] => string(14) "VietXfAdvStats"
["phrase_id"] => string(1) "0"
["language_id"] => string(1) "2"
["_xfToken"] => string(8) "********"
["_xfRequestUri"] => string(79) "/diendan/admin.php?phrases/option_group_vietxfadvstats.11109/edit&language_id=2"
["_xfNoRedirect"] => string(1) "1"
["_xfResponseType"] => string(4) "json"
}
}
 
  • Like
Reactions: THB

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom