cai dat

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Separate Active/Inactive/Installable/Legacy Addons - Tách biệt các loại Addon trong ACP cho XenForo 2 2.0.3

  [OzzModz] Separate Active/Inactive/Installable/Legacy Addons - Tách biệt các loại Addon trong ACP cho XenForo 2 2.0.3 Addon này sẽ tách các addon đang hoạt động, không hoạt động, có thể cài đặt và kế thừa thành các tab riêng biệt. Điều này làm cho việc khám phá addon dễ dàng hơn nhiều. Ví dụ...
 2. PVS

  Addon 2x Installer App Helper - Trình trợ giúp cài đặt ứng dụng cho XenForo 2 1.0.1

  Installer App Helper - Trình trợ giúp cài đặt ứng dụng cho XenForo 2 1.0.1 Một add-on trợ giúp cho phép các add-on quan trọng chạy trong bối cảnh trình cài đặt XenForo và ngăn is_processing vô hiệu hóa các add-on đó trong quá trình nâng cấp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Addon Install/Update Date - Ngày cài đặt/cập nhật addon XenForo 2.2 2.0.0

  [OzzModz] Addon Install/Update Date - Ngày cài đặt/cập nhật addon XenForo 2.2 2.0.0 Addon đơn giản sẽ hiển thị ngày addon được cài đặt/cập nhật trên trang web của bạn. Lưu ý rằng phần này chỉ hiển thị ngày của các add-on được cài đặt/cập nhật sau khi cài đặt add-on này. Chúc các bạn thành...
 4. PVS

  Addon 2x Install and Upgrade - Cải tiến cài đặt và nâng cấp cho XenForo 2 1.1.7

  Install and Upgrade - Cải tiến cài đặt và nâng cấp cho XenForo 2 1.1.7 Cài đặt và nâng cấp các giao diện, add-on và ngôn ngữ trên trang web của bạn trở nên dễ dàng hơn với Install & Upgrade. Đơn giản hóa việc nâng cấp và cài đặt của bạn chỉ với một vài cú nhấp chuột và giảm bớt việc quản lý các...
 5. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Separate Active/Inactive/Installable/Legacy Addons - Tách biệt các loại Addon trong ACP cho XenForo 2

  [OzzModz] Separate Active/Inactive/Installable/Legacy Addons - Tách biệt các loại Addon trong ACP cho XenForo 2 2.0.2 Addon này sẽ tách các addon đang hoạt động, không hoạt động, có thể cài đặt và kế thừa thành các tab riêng biệt. Điều này làm cho việc khám phá addon dễ dàng hơn nhiều. Ví dụ...
 6. PVS

  Addon 2x [XenConcept] Install And Upgrade - Cài đặt và nâng cấp các add-on của [XenConcept] cho XenForo 2

  [XenConcept] Install And Upgrade - Cài đặt và nâng cấp các add-on của [XenConcept] cho XenForo 2 2.0.0 Patch Level 1 Cài đặt các add-on của XenConcept trực tiếp từ trang web của bạn. Để chạy add-on này, bạn phải cài đặt add-on sau: Install And Upgrade. Chúc các bạn thành công. Nguồn...
 7. PVS

  Addon 2x Install and Upgrade - Cải tiến cài đặt và nâng cấp cho XenForo 2

  Install and Upgrade - Cải tiến cài đặt và nâng cấp cho XenForo 2 1.1.5 Cài đặt và nâng cấp các style, add-on và ngôn ngữ trên trang web của bạn dễ dàng hơn. Tự động cập nhật kiểm tra Add-on này sẽ tự động kiểm tra các bản cập nhật cho tất cả các style, add-on, ngôn ngữ của bạn và thậm chí cả...
 8. PVS

  Hướng dẫn Elasticsearch 6 Installation on CentOS 7 - Cài đặt Elasticsearch 6 trên CentOS 7

  Elasticsearch 6 Installation on CentOS 7 - Cài đặt Elasticsearch 6 trên CentOS 7 Hướng dẫn này sẽ giúp bạn thiết lập Elasticsearch trên Red Hat/CentOS 6 64bit dựa trên distribution. 1. Xác minh Java: Java là yêu cầu chính để cài đặt Elasticsearch. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn đã cài đặt Java...
 9. PVS

  Addon 2x Home Screen Installation - Thêm trang web vào màn hình chính cho XenForo 2

  Home Screen Installation - Thêm trang web vào màn hình chính cho XenForo 2 2.0.1 Add-on này sẽ thêm trang web của bạn vào màn hình chính với biểu tượng có liên quan, toàn màn hình, chủ đề, giao diện độc lập mà không có thanh trình duyệt vv Trước khi cài đặt: Mở tệp manifest.json và chỉnh sửa...
 10. PVS

  Hướng dẫn Install fonts in XenForo - Cài đặt phông chữ trong Xenforo

  Install fonts in XenForo - Cài đặt phông chữ trong Xenforo Thêm đoạn code sau vào cuối template EXTRA.css của bạn: /* <----- start FONTS ------->*/ @font-face { font-family: 'ecliptic'; src: url('./styles/default/xenforo/fonts/ecliptic.eot'); src...
Top Bottom