Addon 2x Install and Upgrade - Cải tiến cài đặt và nâng cấp cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
Install and Upgrade - Cải tiến cài đặt và nâng cấp cho XenForo 2 1.1.5

Cài đặt và nâng cấp các style, add-on và ngôn ngữ trên trang web của bạn dễ dàng hơn.

hero-install-upgrade.png

Tự động cập nhật kiểm tra
Add-on này sẽ tự động kiểm tra các bản cập nhật cho tất cả các style, add-on, ngôn ngữ của bạn và thậm chí cả XenForo.

Đăng nhập với hồ sơ ThemeHouse hoặc XenForo
Bạn có thể dễ dàng kết nối tài khoản ThemeHouse và XenForo của bạn trong ACP để đồng bộ với bất kỳ cập nhật nào xuất hiện. Từ đó, khi có bản cập nhật, bạn có thể dễ dàng cài đặt nó mà không cần phải đăng nhập nhiều lần.

URL, FTP hoặc Danh sách sản phẩm
Dễ dàng cài đặt add-on hoặc nâng cấp chúng bằng URL sản phẩm hoặc những sản phẩm được liệt kê trong danh sách sản phẩm.

Hỗ trợ add-on của bên thứ ba
Cho phép người tạo add-on của bên thứ ba viết trình xử lý của riêng họ để bạn có thể thêm cấu hình của họ với Install and Upgrade. Sau đó, bạn có thể dễ dàng cài đặt hoặc nâng cấp add-on của họ.
Các tính năng bao gồm:
 • Tải lên tệp ZIP từ máy tính của bạn hoặc từ tệp trên máy chủ
 • Kiểm tra xem các add-on có lỗi thời hay không
 • Cài đặt hoặc nâng cấp bất kỳ style nào của bạn trước khi chọn xml bạn muốn
 • Dễ dàng xem những gì ThemeHouse (sử dụng khóa API của bạn) hoặc add-on bên thứ ba mà bạn muốn cài đặt hoặc nâng cấp
 • Cài đặt hoặc nâng cấp các ngôn ngữ khác nhau mà bạn có trên diễn đàn của mình
 • Cho phép hoặc không cho phép chức năng tắt board của bạn khi quá trình cài đặt và nâng cấp được thực hiện
 • Có thể được mở rộng để làm việc với các cửa hàng tùy chỉnh
1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • ThemeHouse-InstallAndUpgrade-1.0.0 Beta 8.zip
  158.2 KB · Lượt xem: 8
 • ThemeHouse-InstallAndUpgrade-1.0.0_Beta_11.zip
  159.4 KB · Lượt xem: 8
 • ThemeHouse-InstallAndUpgrade-1.0.0_Beta_12.zip
  159.6 KB · Lượt xem: 9
 • ThemeHouse-InstallAndUpgrade-1.1.0.zip
  149.4 KB · Lượt xem: 6
 • ThemeHouse-InstallAndUpgrade-1.1.1.zip
  336.9 KB · Lượt xem: 4
 • ThemeHouse-InstallAndUpgrade-1.1.1_Patch_Level_2.zip
  218.2 KB · Lượt xem: 6
 • ThemeHouse-InstallAndUpgrade-1.1.2.zip
  246.3 KB · Lượt xem: 7
 • ThemeHouse-InstallAndUpgrade-1.1.3.zip
  250.8 KB · Lượt xem: 9
 • ThemeHouse-InstallAndUpgrade-1.1.4.zip
  251 KB · Lượt xem: 9
 • ThemeHouse-InstallAndUpgrade-1.1.4_Patch_Level_1.zip
  251 KB · Lượt xem: 7
 • ThemeHouse-InstallAndUpgrade-1.1.5.zip
  265.2 KB · Lượt xem: 10

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
Update phiên bản 1.0.0 Beta 11
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
Update phiên bản 1.0.0 Beta 12
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
Update phiên bản 1.1.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
Update phiên bản 1.1.1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
Update phiên bản 1.1.1 Patch Level 2
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
Update phiên bản 1.1.2
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
Update phiên bản 1.1.3
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
Update phiên bản 1.1.4
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
Update phiên bản 1.1.4 Patch Level 1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
Update phiên bản 1.1.5
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom