core

 1. PVS

  Addon 2x [AL] Core Package - Gói lõi cho XenForo 2 1.4.3

  [AL] Core Package - Gói lõi cho XenForo 2 1.4.3 Gói chứa các thư viện mà AddonsLab chia sẻ trong một số add-on. Tuy nhiên, cho đến nay, các tệp được bao gồm trong các gói của các add-on, tuy nhiên, việc có nhiều add-on để sử dụng cùng một tệp đôi khi có thể gây ra xung đột giữa chúng, nếu chúng...
 2. PVS

  Addon 2x [AL] Core Package - Gói lõi cho XenForo 2 1.4.2

  [AL] Core Package - Gói lõi cho XenForo 2 1.4.2 Gói chứa các thư viện mà AddonsLab chia sẻ trong một số add-on. Tuy nhiên, cho đến nay, các tệp được bao gồm trong các gói của các add-on, tuy nhiên, việc có nhiều add-on để sử dụng cùng một tệp đôi khi có thể gây ra xung đột giữa chúng, nếu chúng...
 3. PVS

  Addon 2x [AL] Core Package - Gói lõi cho XenForo 2 1.4.1

  [AL] Core Package - Gói lõi cho XenForo 2 1.4.1 Gói chứa các thư viện mà AddonsLab chia sẻ trong một số add-on. Tuy nhiên, cho đến nay, các tệp được bao gồm trong các gói của các add-on, tuy nhiên, việc có nhiều add-on để sử dụng cùng một tệp đôi khi có thể gây ra xung đột giữa chúng, nếu chúng...
 4. PVS

  Addon 2x [AL] Core Package - Gói lõi cho XenForo 2 1.4.0

  [AL] Core Package - Gói lõi cho XenForo 2 1.4.0 Gói chứa các thư viện mà AddonsLab chia sẻ trong một số add-on. Tuy nhiên, cho đến nay, các tệp được bao gồm trong các gói của các add-on, tuy nhiên, việc có nhiều add-on để sử dụng cùng một tệp đôi khi có thể gây ra xung đột giữa chúng, nếu chúng...
 5. PVS

  Addon 2x [AL] Core Package - Gói lõi cho XenForo 2 1.3.7

  [AL] Core Package - Gói lõi cho XenForo 2 1.3.7 Gói chứa các thư viện mà AddonsLab chia sẻ trong một số add-on. Tuy nhiên, cho đến nay, các tệp được bao gồm trong các gói của các add-on, tuy nhiên, việc có nhiều add-on để sử dụng cùng một tệp đôi khi có thể gây ra xung đột giữa chúng, nếu chúng...
 6. PVS

  Addon 2x [AL] Core Package - Gói lõi cho XenForo 2 1.3.6

  [AL] Core Package - Gói lõi cho XenForo 2 1.3.6 Gói chứa các thư viện mà AddonsLab chia sẻ trong một số add-on. Tuy nhiên, cho đến nay, các tệp được bao gồm trong các gói của các add-on, tuy nhiên, việc có nhiều add-on để sử dụng cùng một tệp đôi khi có thể gây ra xung đột giữa chúng, nếu chúng...
 7. PVS

  Addon 2x [XFA] Core - Lõi XenForo 2 1.8.0

  [XFA] Core - Lõi XenForo 2 1.8.0 Tính năng Các javascript của nhà cung cấp khác nhau được sử dụng cùng với các add-on của XFA Hàng biểu mẫu/phần tử macro mới: Trình chọn FA Input ngày và giờ Input thời lượng Bộ chọn màu nâng cao với hỗ trợ callback JS khi chọn màu Mở rộng node...
 8. PVS

  Addon 2x [AL] Core Package - Gói lõi cho XenForo 2 1.3.5

  [AL] Core Package - Gói lõi cho XenForo 2 1.3.5 Gói chứa các thư viện mà AddonsLab chia sẻ trong một số add-on. Tuy nhiên, cho đến nay, các tệp được bao gồm trong các gói của các add-on, tuy nhiên, việc có nhiều add-on để sử dụng cùng một tệp đôi khi có thể gây ra xung đột giữa chúng, nếu chúng...
 9. PVS

  Addon 2x [AL] Core Package - Gói lõi cho XenForo 2 1.3.2

  [AL] Core Package - Gói lõi cho XenForo 2 1.3.2 Gói chứa các thư viện mà AddonsLab chia sẻ trong một số add-on. Tuy nhiên, cho đến nay, các tệp được bao gồm trong các gói của các add-on, tuy nhiên, việc có nhiều add-on để sử dụng cùng một tệp đôi khi có thể gây ra xung đột giữa chúng, nếu chúng...
 10. PVS

  Addon 2x [Telegram] Core - Lõi tích hợp Telegram vào XenForo 2

  [Telegram] Core - Lõi tích hợp Telegram vào XenForo 2 2.0.4 Add-on cung cấp khả năng đăng nhập thông qua Telegram và các code event cơ bản để triển khai các bot với XF. Theo mặc định, add-on thực hiện hai cách để xác thực: Nút Telegram OAuth mặc định và "hộp thoại với bot" (đối với trường hợp...
 11. PVS

  Addon 2x [AL] Core Package - Gói lõi cho XenForo 2

  [AL] Core Package - Gói lõi cho XenForo 2 1.3.1 Gói chứa các thư viện mà AddonsLab chia sẻ trong một số add-on. Tuy nhiên, cho đến nay, các tệp được bao gồm trong các gói của các add-on, tuy nhiên, việc có nhiều add-on để sử dụng cùng một tệp đôi khi có thể gây ra xung đột giữa chúng, nếu chúng...
 12. PVS

  Addon 2x Core - Mở rộng chức năng tiêu chuẩn cho XenForo 2

  Core - Mở rộng chức năng tiêu chuẩn cho XenForo 2 1.5.8 Tính năng, đặc điểm Nhiều vendor javascrip được sử dụng cùng với các add-on của xen-factory. Các form hàng/phần tử macro mới: FA picker Ngày và thời gian nhập Thời lượng đầu vào Công cụ chọn màu nâng cao với hỗ trợ callback JS khi chọn...
 13. PVS

  Styles 2x Style Core cho XenForo 2

  Style Core cho XenForo 2 2.1.1 Core là một giao diện được thêm các tính năng đẹp và giao diện sạch. Màu cam mặc định được thay đổi bởi một bảng màu duy nhất để bạn có thể điều chỉnh màu trong vài giây! Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 14. PVS

  Styles Style Core cho Xenforo

  Style Core cho Xenforo 1.5.7 Core là một style clean light mà stick vào gốc XF nhưng bổ sung thêm tính năng tốt đẹp và là một giao diện sạch sẽ. Tính năng: XenBase Framework Tích hợp Font-Awesome Tích hợp Google Fonts Tích hợp Backstretch Floating Moderator Bar Floating Navigation...
 15. PVS

  Addon XenCore Tools - Công cụ XenCore (60 tính năng mới)

  XenCore Tools - Công cụ XenCore (60 tính năng mới) 3.0.2 XenCore Tools cho phép bạn có được 60 tính năng mới một cách dễ dàng, nhanh chóng, và không nhất thiết phải có kiến thức về html/css! Đây là một công cụ tuyệt vời cho các quản trị viên! Mọi thứ đều tự động, bạn chỉ cần nhấp vào các chức...
Top Bottom