Addon 2x [AL] Core Package - Gói lõi cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
[AL] Core Package - Gói lõi cho XenForo 2 1.3.1
Gói chứa các thư viện mà AddonsLab chia sẻ trong một số add-on. Tuy nhiên, cho đến nay, các tệp được bao gồm trong các gói của các add-on, tuy nhiên, việc có nhiều add-on để sử dụng cùng một tệp đôi khi có thể gây ra xung đột giữa chúng, nếu chúng đang sử dụng các phiên bản khác nhau của tệp.

Gói không tự thực hiện bất kỳ chức năng hiển thị nào, nó chỉ là một tập hợp các class PHP được sử dụng lại bởi nhiều add-on. Bạn không cần phải cài đặt nó nếu bạn không sử dụng bất kỳ add-on nào của AddonsLab.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • AL-Core-1.0.0 - Full.zip
  165.7 KB · Lượt xem: 8
 • AL-Core-1.0.1 - Full.zip
  153.6 KB · Lượt xem: 9
 • AL-Core-1.0.2 - Full.zip
  165.8 KB · Lượt xem: 12
 • AL-Core-1.0.3 - Full.zip
  165.8 KB · Lượt xem: 19
 • AL-Core-1.0.4 - Full.zip
  165.9 KB · Lượt xem: 8
 • AL-Core-1.0.5 - Full.zip
  166 KB · Lượt xem: 16
 • AL-Core-1.0.7 - Full.zip
  166 KB · Lượt xem: 18
 • AL-Core-1.0.8 - Full.zip
  168.1 KB · Lượt xem: 14
 • AL-Core-1.0.9 - Full.zip
  169 KB · Lượt xem: 9
 • AL-Core-1.1.0 - Full.zip
  170 KB · Lượt xem: 23
 • AL-Core-1.1.3.zip
  168.4 KB · Lượt xem: 9
 • AL-Core-1.2.0.zip
  171.5 KB · Lượt xem: 12
 • AL-Core-1.2.1.zip
  172.8 KB · Lượt xem: 9
 • AL-Core-1.2.2.zip
  176.3 KB · Lượt xem: 9
 • AL-Core-1.2.3.zip
  176.3 KB · Lượt xem: 24
 • AL-Core-1-3-0.zip
  178.3 KB · Lượt xem: 10
 • AL-Core-1.3.1.zip
  178.5 KB · Lượt xem: 37

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
Update phiên bản 1.0.1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
Update phiên bản 1.0.2
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
Update phiên bản 1.0.3
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
Update phiên bản 1.0.4
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
Update phiên bản 1.0.5
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
Update phiên bản 1.0.7
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
Update phiên bản 1.0.8
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
Update phiên bản 1.0.9
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
Update phiên bản 1.1.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
Update phiên bản 1.1.3
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
Update phiên bản 1.2.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
Update phiên bản 1.2.1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
Update phiên bản 1.2.2
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
Update phiên bản 1.3.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
Update phiên bản 1.3.1
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom