css

 1. PVS

  Hướng dẫn Creating custom thread prefix CSS - Tạo tùy chỉnh prefix chủ đề CSS

  Creating custom thread prefix CSS - Tạo tùy chỉnh prefix chủ đề CSS Chắc hẳn bạn sẽ muốn tạo riêng thread prefix CSS của bạn, vì vậy chủ đề này sẽ giúp bạn làm điều đó. Code sau đây nên được thêm vào EXTRA.css Trong ví dụ dưới đây, chúng ta sẽ tạo ra hai class; CTA1 và CTA2. Tất nhiên bạn có...
 2. PVS

  Hướng dẫn Creating custom user group banner CSS - Tạo banner CSS tùy chỉnh cho user group

  Creating custom user group banner CSS - Tạo banner CSS tùy chỉnh cho user group Hướng dẫn này sẽ giải thích làm thế nào để tạo CSS tùy chỉnh của riêng bạn cho user banner. Cung cấp cho các banner một tiêu đề: Chọn một class name cho class tùy chỉnh của bạn, trong ví dụ này sử dụng...
 3. PVS

  Hướng dẫn Individual node CSS attributes - Thuộc tính CSS riêng lẻ cho các node

  Individual node CSS attributes - Thuộc tính CSS riêng lẻ cho các node Hướng dẫn các bạn thay đổi các thuộc tính CSS cho các node cũng được biết đến như category. Bước 1: Quyết định node để sửa đổi: xác định ID của nó trong ACP > Applications > Node Tree > {desired category}, kiểm tra URL để...
Top Bottom