Hướng dẫn Creating custom user group banner CSS - Tạo banner CSS tùy chỉnh cho user group

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
Creating custom user group banner CSS - Tạo banner CSS tùy chỉnh cho user group

Hướng dẫn này sẽ giải thích làm thế nào để tạo CSS tùy chỉnh của riêng bạn cho user banner.

Cung cấp cho các banner một tiêu đề:

1.png

Chọn một class name cho class tùy chỉnh của bạn, trong ví dụ này sử dụng my-style.
Thêm nó vào lĩnh vực CSS tùy chỉnh cho user group, như sau:

2.png

Nếu bạn muốn banner quấn quanh block message user info thì bạn phải sử dụng class userBanner, như trình bày ở trên.

Lưu ý rằng không có "." trước class name và chúng được phân cách bởi một dấu cách.

Sau đó, thêm class và code của bạn vào template EXTRA.css.
Bạn có thể tạo kiểu cách bạn muốn, ví dụ như code sau:
Mã:
.userBanner.my-style
{
color: white;
background-color: green;
}

Sẽ cho kết quả:

3.png

Và nếu:
Mã:
.userBanner.my-style
{
color: white;
background-color: green;
border-color: green;
}

Thì sẽ có kết quả:

4.png

Nếu bạn không muốn có hiệu ứng wrap, chỉ cần không bao gồm class userBanner trong lĩnh vực tùy chỉnh CSS và EXTRA.css.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.rocks​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom