cuoc tro chuyen

 1. PVS

  Addon 2x Conversation Folders - Thư mục cuộc trò chuyện cho XenForo 2

  Conversation Folders - Thư mục cuộc trò chuyện cho XenForo 2 1.0.1 Sau khi cài đặt, hãy cấp quyền 'Conversation Folders' cho các nhóm người dùng mà bạn muốn cho phép. Ngoài ra, bạn có thể muốn thay đổi số lượng tối đa cho phép của các thư mục. Điều này nằm trong trang tùy chọn của add-on. Danh...
 2. PVS

  Tutorial 2x Stop Locked Private Conversations - Ngăn người dùng khóa cuộc trò chuyện riêng tư cho XenForo 2

  Stop Locked Private Conversations - Ngăn người dùng khóa cuộc trò chuyện riêng tư cho XenForo 2 Chỉnh sửa template đơn giản này sẽ xóa khả năng người dùng bắt đầu cuộc trò chuyện riêng tư với trạng thái "Đã khóa". Lưu ý rằng người dùng vẫn có thể khóa cuộc trò chuyện sau khi tạo, không cần...
 3. PVS

  Addon 2x Conversation Last Read Time - Thêm Last Read Time vào cuộc trò chuyện cho XenForo 2

  Conversation Last Read Time - Thêm Last Read Time vào cuộc trò chuyện cho XenForo 2 1.1.0 Add-on này sẽ thêm "Last Read Date" bên cạnh mỗi người tham gia cuộc trò chuyện. Permissions Thêm permission "View last read time" tại Admin > Groups & permissions > [Usergroup] > Conversation...
 4. PVS

  Addon 2x Conversation Button - Thêm nút Conversation cho XenForo 2

  Conversation Button - Thêm nút Conversation cho XenForo 2 1.2.0 Một số quản trị viên muốn nhấn nút trò chuyện để dễ dàng liên lạc với người dùng, vì vậy add-on này sẽ thêm một nút hoặc biểu tượng cuộc trò chuyện vào message block user. Tính năng: thêm nút conversation bên dưới user details...
 5. PVS

  Addon Conversation Search - Tìm kiếm cuộc trò chuyện

  Conversation Search - Tìm kiếm cuộc trò chuyện 1.1 Add-on Conversation Search sẽ cho phép các thành viên nhanh chóng tìm các cuộc trò chuyện trong hộp thư đến của họ. Liên kết trong navigation bar Input form Trang kết quả Trang options Tính năng: Tìm kiếm bất kỳ kết hợp tên, tiêu...
 6. PVS

  Addon 2x Conversation Permissions - Thêm quyền hạn cho cuộc trò chuyện XenForo 2

  Conversation Permissions - Thêm quyền hạn cho cuộc trò chuyện 1.5.1 Add-on này thêm hai quyền mới cho nhóm người dùng: Create Conversation: Min Post Count Reply to Conversation: Min Post Count Nếu người dùng không có đủ bài đăng để bắt đầu một cuộc trò chuyện, họ sẽ thấy lỗi "no permission"...
 7. PVS

  Addon 2x Member staff in conversations - Thành viên staff trong các cuộc trò chuyện

  Member staff in conversations - Thành viên staff trong các cuộc trò chuyện 1.0.1 Add-on này sẽ tạo một thông báo nhỏ nếu trong cuộc trò chuyện có thành viên staff hay không. Options : Nếu có staff trong cuộc trò chuyện Nếu không có staff trong cuộc trò chuyện Chúc các bạn thành...
 8. PVS

  Addon Schedule Conversation - Lên lịch cuộc trò chuyện

  Schedule Conversation - Lên lịch cuộc trò chuyện 1.0.0 Add-on này cho phép người dùng lập lịch cuộc trò chuyện và gửi đến người nhận đúng giờ bạn muốn. Nó phù hợp với người bận rộn và họ có thể ở đúng thời điểm để thông báo cho người khác về bất kỳ thay đổi nào trong công việc/cuộc sống của họ...
 9. PVS

  Addon Conversation Folders - Thư mục cuộc trò chuyện

  Conversation Folders - Thư mục cuộc trò chuyện 1.3.1 Tiện ích này sẽ thêm các thư mục cuộc trò chuyện với hệ thống cuộc trò chuyện của bạn. Truy cập vào hệ thống là cho phép kiểm soát, và các cuộc trò chuyện có thể được di chuyển đến các thư mục bằng cách sử dụng hệ thống 'Inline Mod' cuộc trò...
 10. PVS

  Addon Read Conversations - Đọc cuộc trò chuyện (Nâng cao)

  Read Conversations - Đọc cuộc trò chuyện (Nâng cao) 1.1.1 Add-on này cho phép bạn đọc các cuộc trò chuyện của các thành viên của bạn! Đọc các cuộc hội thoại của các thành viên là bị cấm, nếu bạn sử dụng add-on này, bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm! Add-on bổ sung thêm khả năng đọc các cuộc...
 11. PVS

  Addon Personal Conversations Last Read Time - Cuộc trò chuyện cá nhân đọc thời gian gần đây

  Personal Conversations Last Read Time - Cuộc trò chuyện cá nhân đọc thời gian gần đây 1.0.0 Mô tả: Add-on này thêm một tùy chọn Last Read Date cho block Conversation Participants khi xem một cuộc trò chuyện. Tính năng: Dựa trên user group permissions Xem khi người dùng đã xem qua một cuộc trò...
 12. PVS

  Addon Conversation Essentials - Thêm các chức năng thiết yếu cho cuộc trò chuyện

  Conversation Essentials - Thêm các chức năng thiết yếu cho cuộc trò chuyện 1.11.3 Add-on này cho biết thêm các chức năng quan trọng và các tính năng để xem và quản lý các cuộc trò chuyện cá nhân. Danh sách tính năng: Không có văn bản xây dựng thương hiệu bản quyền Thích tin nhắn Dễ dàng nhìn...
Top Bottom