Tutorial 2x Stop Locked Private Conversations - Ngăn người dùng khóa cuộc trò chuyện riêng tư cho XenForo 2

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Stop Locked Private Conversations - Ngăn người dùng khóa cuộc trò chuyện riêng tư cho XenForo 2

Chỉnh sửa template đơn giản này sẽ xóa khả năng người dùng bắt đầu cuộc trò chuyện riêng tư với trạng thái "Đã khóa".

Lưu ý rằng người dùng vẫn có thể khóa cuộc trò chuyện sau khi tạo, không cần phải loại bỏ hoàn toàn khả năng khóa cuộc trò chuyện, chỉ nhằm mục đích ngăn chặn việc tạo các PC bị khóa chứ không phải khóa liên tiếp.

Đây là những việc cần làm:

Admin Area -> Appearence -> Templates -> Mở template: conversation_add

Tìm:
Mã:
        <xf:option name="conversation_locked" checked="{{ ($draft.conversation_open OR $conversation.conversation_open) ? '' : 'checked' }}">
          {{ phrase('lock_conversation_no_responses_will_be_allowed') }}
        </xf:option>

Thay bằng:
Mã:
        <xf:if is="{{$xf.visitor.isMemberOf([3])}}">
        <xf:option name="conversation_locked" checked="{{ ($draft.conversation_open OR $conversation.conversation_open) ? '' : 'checked' }}">
          {{ phrase('lock_conversation_no_responses_will_be_allowed') }}
        </xf:option>
        </xf:if>

Từ bây giờ, chỉ Administrator mới có khả năng khóa cuộc trò chuyện riêng tư khi tạo.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Chủ đề tương tự


Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top