Tutorial 2x Stop Locked Private Conversations - Ngăn người dùng khóa cuộc trò chuyện riêng tư cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
Stop Locked Private Conversations - Ngăn người dùng khóa cuộc trò chuyện riêng tư cho XenForo 2

Chỉnh sửa template đơn giản này sẽ xóa khả năng người dùng bắt đầu cuộc trò chuyện riêng tư với trạng thái "Đã khóa".

Lưu ý rằng người dùng vẫn có thể khóa cuộc trò chuyện sau khi tạo, không cần phải loại bỏ hoàn toàn khả năng khóa cuộc trò chuyện, chỉ nhằm mục đích ngăn chặn việc tạo các PC bị khóa chứ không phải khóa liên tiếp.

Đây là những việc cần làm:

Admin Area -> Appearence -> Templates -> Mở template: conversation_add

Tìm:
Mã:
        <xf:option name="conversation_locked" checked="{{ ($draft.conversation_open OR $conversation.conversation_open) ? '' : 'checked' }}">
          {{ phrase('lock_conversation_no_responses_will_be_allowed') }}
        </xf:option>

Thay bằng:
Mã:
        <xf:if is="{{$xf.visitor.isMemberOf([3])}}">
        <xf:option name="conversation_locked" checked="{{ ($draft.conversation_open OR $conversation.conversation_open) ? '' : 'checked' }}">
          {{ phrase('lock_conversation_no_responses_will_be_allowed') }}
        </xf:option>
        </xf:if>

Từ bây giờ, chỉ Administrator mới có khả năng khóa cuộc trò chuyện riêng tư khi tạo.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom