Addon 2x Conversation Permissions - Thêm quyền hạn cho cuộc trò chuyện XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,694
Conversation Permissions - Thêm quyền hạn cho cuộc trò chuyện 1.5.1

Add-on này thêm hai quyền mới cho nhóm người dùng:
 1. Create Conversation: Min Post Count
 2. Reply to Conversation: Min Post Count
Nếu người dùng không có đủ bài đăng để bắt đầu một cuộc trò chuyện, họ sẽ thấy lỗi "no permission" khi họ cố bắt đầu một cuộc trò chuyện.

Nếu người dùng không có đủ bài đăng để trả lời cuộc trò chuyện, họ chỉ không thấy field trả lời.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • ConversationPermissions-1.0.0.zip
  8.3 KB · Lượt xem: 5
 • ConversationPermissions-1.1.0.zip
  41.2 KB · Lượt xem: 6
 • ConversationPermissions-1.2.0.zip
  62.9 KB · Lượt xem: 6
 • AddonsLab-ConversationPermissions-1.3.0.zip
  36.7 KB · Lượt xem: 12
 • AddonsLab-ConversationPermissions-1.3.1 - Full.zip
  67.9 KB · Lượt xem: 15
 • AddonsLab-ConversationPermissions-1.3.2 - Full.zip
  38.2 KB · Lượt xem: 7
 • AddonsLab-ConversationPermissions-1.4.0 - Full.zip
  38.4 KB · Lượt xem: 8
 • AddonsLab-ConversationPermissions-1.4.1 - Full.zip
  38.5 KB · Lượt xem: 7
 • AddonsLab-ConversationPermissions-1.5.0 - Full.zip
  39.4 KB · Lượt xem: 8
 • AddonsLab-ConversationPermissions-1.5.1.zip
  39.8 KB · Lượt xem: 13

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,694
Update phiên bản 1.1.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,694
Update phiên bản 1.2.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,694
Update phiên bản 1.3.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,694
Update phiên bản 1.3.1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,694
Update phiên bản 1.3.2
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,694
Update phiên bản 1.4.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,694
Update phiên bản 1.4.1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,694
Update phiên bản 1.5.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,694
Update phiên bản 1.5.1
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mobile: 0906081284

Zalo: 0988488096

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom