huy hieu

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.2.1 Patch Level 3

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.2.1 Patch Level 3 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người...
 2. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.2.1 Patch Level 2

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.2.1 Patch Level 2 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người...
 3. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.2.1 Patch Level 1

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.2.1 Patch Level 1 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người...
 4. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.2.1

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.2.1 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người dùng theo cách...
 5. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.2.0

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.2.0 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người dùng theo cách...
 6. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.1.5

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.1.5 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người dùng theo cách...
 7. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.1.4

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.1.4 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người dùng theo cách...
 8. PVS

  Addon 2x [TG] Verified Badge - Huy hiệu đã được xác minh cho XenForo 2 1.0.0

  [TG] Verified Badge - Huy hiệu đã được xác minh cho XenForo 2 1.0.0 Thêm khả năng thêm biểu tượng FA vào cơ sở tên người dùng trên các nhóm của họ. Nó hoạt động trong các bài viết, hồ sơ, ... Màu của biểu tượng sẽ thích ứng với màu của tên người dùng. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 9. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.1.3

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.1.3 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người dùng theo cách...
 10. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.1.2 Patch Level 2

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.1.2 Patch Level 2 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người...
 11. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.1.1

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.1.1 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người dùng theo cách...
 12. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 6

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 6 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người...
 13. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 5

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 5 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người...
 14. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 3

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 3 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người...
 15. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Verification Badge - Huy hiệu xác minh XenForo 2 2.2.1

  [OzzModz] Verification Badge - Huy hiệu xác minh XenForo 2 2.2.1 Sử dụng add-on này, bạn có thể chỉnh sửa bất kỳ người dùng nào từ ACP và chỉ cần sử dụng checkbox đánh dấu người dùng là đã xác minh. Bạn cũng có thể cho phép người dùng yêu cầu huy hiệu xác minh và quản lý các yêu cầu của họ...
 16. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 2

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 2 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người...
 17. PVS

  Addon 2x [MMO] Verified Badge - Thêm huy hiệu đã xác minh cho XenForo 2 2.2.1

  [MMO] Verified Badge - Thêm huy hiệu đã xác minh cho XenForo 2 2.2.1 Add-on cho phép bạn xác minh người dùng. Khi chỉnh sửa người dùng, hãy đặt một đánh dấu. Một dấu kiểm hoạt động trên khắp diễn đàn nơi có biệt danh của người dùng đã được xác minh. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 18. PVS

  Addon 2x [MMO] Verified Badge - Thêm huy hiệu đã xác minh cho XenForo 2 2.2.0

  [MMO] Verified Badge - Thêm huy hiệu đã xác minh cho XenForo 2 2.2.0 Add-on cho phép bạn xác minh người dùng. Khi chỉnh sửa người dùng, hãy đặt một đánh dấu. Một dấu kiểm hoạt động trên khắp diễn đàn nơi có biệt danh của người dùng đã được xác minh. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 19. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Online/Offline Badges - Huy hiệu trực tuyến/ngoại tuyến cho XenForo 2 2.0.2

  [OzzModz] Online/Offline Badges - Huy hiệu trực tuyến/ngoại tuyến cho XenForo 2 2.0.2 Addon đơn giản sẽ thêm huy hiệu trực tuyến/ngoại tuyến trong postbit. Màu nền và màu chữ có thể được tùy chỉnh cho từng style. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 20. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Online/Offline Badges - Huy hiệu trực tuyến/ngoại tuyến cho XenForo 2 2.0.1

  [OzzModz] Online/Offline Badges - Huy hiệu trực tuyến/ngoại tuyến cho XenForo 2 2.0.1 Addon đơn giản sẽ thêm huy hiệu trực tuyến/ngoại tuyến trong postbit. Màu nền và màu chữ có thể được tùy chỉnh cho từng style. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom