huy hieu

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 5

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 5 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người...
 2. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 3

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 3 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người...
 3. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Verification Badge - Huy hiệu xác minh XenForo 2 2.2.1

  [OzzModz] Verification Badge - Huy hiệu xác minh XenForo 2 2.2.1 Sử dụng add-on này, bạn có thể chỉnh sửa bất kỳ người dùng nào từ ACP và chỉ cần sử dụng checkbox đánh dấu người dùng là đã xác minh. Bạn cũng có thể cho phép người dùng yêu cầu huy hiệu xác minh và quản lý các yêu cầu của họ...
 4. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 2

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 2 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người...
 5. PVS

  Addon 2x [MMO] Verified Badge - Thêm huy hiệu đã xác minh cho XenForo 2 2.2.1

  [MMO] Verified Badge - Thêm huy hiệu đã xác minh cho XenForo 2 2.2.1 Add-on cho phép bạn xác minh người dùng. Khi chỉnh sửa người dùng, hãy đặt một đánh dấu. Một dấu kiểm hoạt động trên khắp diễn đàn nơi có biệt danh của người dùng đã được xác minh. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 6. PVS

  Addon 2x [MMO] Verified Badge - Thêm huy hiệu đã xác minh cho XenForo 2 2.2.0

  [MMO] Verified Badge - Thêm huy hiệu đã xác minh cho XenForo 2 2.2.0 Add-on cho phép bạn xác minh người dùng. Khi chỉnh sửa người dùng, hãy đặt một đánh dấu. Một dấu kiểm hoạt động trên khắp diễn đàn nơi có biệt danh của người dùng đã được xác minh. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 7. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Online/Offline Badges - Huy hiệu trực tuyến/ngoại tuyến cho XenForo 2 2.0.2

  [OzzModz] Online/Offline Badges - Huy hiệu trực tuyến/ngoại tuyến cho XenForo 2 2.0.2 Addon đơn giản sẽ thêm huy hiệu trực tuyến/ngoại tuyến trong postbit. Màu nền và màu chữ có thể được tùy chỉnh cho từng style. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 8. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Online/Offline Badges - Huy hiệu trực tuyến/ngoại tuyến cho XenForo 2 2.0.1

  [OzzModz] Online/Offline Badges - Huy hiệu trực tuyến/ngoại tuyến cho XenForo 2 2.0.1 Addon đơn giản sẽ thêm huy hiệu trực tuyến/ngoại tuyến trong postbit. Màu nền và màu chữ có thể được tùy chỉnh cho từng style. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 9. PVS

  Addon 2x [MMO] Verified Badge - Thêm huy hiệu đã xác minh cho XenForo 2 2.0.3

  [MMO] Verified Badge - Thêm huy hiệu đã xác minh cho XenForo 2 2.0.3 Add-on cho phép bạn xác minh người dùng. Khi chỉnh sửa người dùng, hãy đặt một đánh dấu. Một dấu kiểm hoạt động trên khắp diễn đàn nơi có biệt danh của người dùng đã được xác minh. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 10. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Online/Offline Badges - Huy hiệu trực tuyến/ngoại tuyến cho XenForo 2 2.0.0

  [OzzModz] Online/Offline Badges - Huy hiệu trực tuyến/ngoại tuyến cho XenForo 2 2.0.0 Addon đơn giản sẽ thêm huy hiệu trực tuyến/ngoại tuyến trong postbit. Màu nền và màu chữ có thể được tùy chỉnh cho từng style. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 11. PVS

  Addon 2x [VersoBit] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2 2.0.0p1

  [VersoBit] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2 2.0.0p1 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Tính năng Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người dùng theo cách thủ công. Hiển thị huy hiệu...
 12. PVS

  Addon 2x [MMO] Verified Badge - Thêm huy hiệu đã được xác minh cho XenForo 2

  [MMO] Verified Badge - Thêm huy hiệu đã được xác minh cho XenForo 2 2.0.3 Add-on cho phép bạn xác minh người dùng. Khi chỉnh sửa, quản trị viên có đặt cờ người dùng đã được xác minh hay không. Một checkmark hoạt động trên khắp diễn đàn, nơi có một biệt danh người dùng được xác minh...
 13. PVS

  Addon 2x [CZ] Favicon Notification Badge - Huy hiệu thông báo Favicon cho XenForo 2

  [CZ] Favicon Notification Badge - Huy hiệu thông báo Favicon cho XenForo 2 1.0.1 PL1 Thêm huy hiệu vào favicon của Xenforo bằng favico.js từ Miroslav Magda. Tính năng: có thể chọn các tùy chọn sau: Position (Vị trí) Animation (Hoạt ảnh) Badge-type (Loại huy hiệu) Cũng có thể thay đổi màu...
 14. PVS

  Tutorial 2x Cách thêm huy hiệu/banner nhóm tùy chỉnh vào User Info XenForo 2

  Cách thêm huy hiệu/banner nhóm tùy chỉnh vào User Info XenForo 2 Hiển thị hình ảnh với "User banner text" trong "User info. Bước 1: Vào: AdminCP > Appearance > Templates > "extra.less" Mở template và thêm code sau (Gọi bất cứ điều gì bạn muốn.) Trong ví dụ ở đây, mình gọi nó là...
 15. PVS

  Addon 2x Verified Badge - Thêm huy hiệu đã xác minh cho XenForo 2

  Verified Badge - Thêm huy hiệu đã xác minh cho XenForo 2 2.0.2 Add-on cho phép bạn xác minh người dùng. Khi chỉnh sửa người dùng, hãy đặt một đánh dấu. Một dấu kiểm hoạt động trên khắp diễn đàn nơi có biệt danh của người dùng đã được xác minh. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 16. PVS

  Addon Master Badge - Bậc thầy huy hiệu

  Master Badge - Bậc thầy huy hiệu 2.1.3 Add-on này có thể không làm việc tốt với các add-on sau Trophies Template Modification System (TMS) Hãy vô hiệu hóa chúng trước khi cài đặt/nâng cấp. Giới thiệu: Master Badge là một cải tiến lớn về hệ thống huy hiệu bằng cách cho phép quản trị viên tạo...
Top Bottom