moderator

 1. PVS

  Addon 2x [Andrew] Moderator Panel - Bảng điều hành cho XenForo 2.2 1.0.7

  [Andrew] Moderator Panel - Bảng điều hành cho XenForo 2.2 1.0.7 Moderator Panel cung cấp cho người kiểm duyệt khả năng hiển thị nâng cao về hành vi của người dùng và các tính năng bổ sung của người kiểm duyệt. Ý nghĩ là bằng cách cung cấp khả năng hiển thị tốt hơn cho các cảnh báo, báo cáo, cấm...
 2. PVS

  Addon 2x Log all moderator actions - Nhật ký ghi lại tất cả hành động của moderator cho XenForo 2.2

  Log all moderator actions - Nhật ký ghi lại tất cả hành động của moderator cho XenForo 2.2 2.2.0 Add-on này sẽ cho phép ghi lại tất cả các hành động liên quan đến kiểm duyệt vào nhật ký, ngay cả khi người dùng không phải là moderator thực sự. Theo mặc định, Xenforo sẽ chỉ ghi nhật ký hành động...
 3. PVS

  Other 2x Adds a link to the moderator profile who edited a post - Thêm liên kết vào hồ sơ moderator, người đã chỉnh sửa bài viết cho XenForo 2

  Adds a link to the moderator profile who edited a post - Thêm liên kết vào hồ sơ moderator, người đã chỉnh sửa bài viết cho XenForo 2 Khi chỉnh sửa bài viết từ người dùng trong diễn đàn của mình, người dùng thường muốn biết moderator nào đã chỉnh sửa để đặt câu hỏi. Vì vậy, đây là một ví dụ TMS...
 4. PVS

  Addon 2x Resource Manager Moderator Actions - Hành động của người điều hành Resource Manager XenForo 2

  Resource Manager Moderator Actions - Hành động của người điều hành Resource Manager XenForo 2 1.0.0 Add-on này cho phép người dùng có quyền xem các hành động của người điều hành đối với các tài nguyên tương tự như các chủ đề. Permissions mới: Resource moderator permissions View moderator...
 5. PVS

  Addon 2x [BS] Forum moderators - Thêm widget Moderator diễn đàn cho XenForo 2

  [BS] Forum moderators - Thêm widget Moderator diễn đàn cho XenForo 2 1.0.0a Widget để hiển thị các moderator của diễn đàn. Để hiển thị chính xác các widget, tham số context-forum phải được truyền cho nó. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 6. PVS

  Addon 2x [XenConcept] Show Forum Moderators - Hiển thị Moderator diễn đàn cho XenForo 2

  [XenConcept] Show Forum Moderators - Hiển thị Moderator diễn đàn cho XenForo 2 2.0.0 Add-on này cho phép bạn xem moderator diễn đàn trong mỗi diễn đàn/chuyên mục. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 7. PVS

  Addon 2x Forum moderators (AndyB) - Hiển thị Moderator diễn đàn cho XenForo 2

  Forum moderators (AndyB) - Hiển thị Moderator diễn đàn cho XenForo 2 1.4 Hiển thị Moderator diễn đàn khi xem diễn đàn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 8. PVS

  Addon 2x Group membership moderators - Người điều hành nhóm thành viên cho XenForo 2

  Group membership moderators - Người điều hành nhóm thành viên cho XenForo 2 2.1.6 Addon này sẽ cho phép gán 'Group Moderators' cho diễn đàn của bạn. Người điều hành nhóm có thể xem/thêm/xóa thành viên khỏi các nhóm được chọn. Sự cho phép này có thể được chỉ định cho người điều hành hiện tại...
 9. PVS

  Addon 2x Moderator Essentials - Mở rộng chức năng người điều hành cho XenForo 2

  Moderator Essentials - Mở rộng chức năng người điều hành cho XenForo 2 2.2.1 Moderator Essentials cung cấp cho moderator của bạn với các công cụ có giá trị và tính năng giúp làm cho công việc hàng ngày của họ dễ dàng hơn nhiều. Tính năng chính là một front end Moderator Log cho phép moderator...
 10. PVS

  Addon 2x Forum Moderators - Hiển thị Moderator diễn đàn cho XenForo 2

  Forum Moderators - Hiển thị Moderator diễn đàn cho XenForo 2 2.1.1 Add-on sẽ hiển thị các Moderator của diễn đàn trong 1 popup. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 11. PVS

  Addon 2x Log all moderator actions - Nhật ký ghi lại tất cả hành động của moderator cho XenForo 2

  Log all moderator actions - Nhật ký ghi lại tất cả hành động của moderator cho XenForo 2 1.1.1 Add-on này sẽ cho phép ghi lại tất cả các hành động liên quan đến kiểm duyệt vào nhật ký, ngay cả khi người dùng không phải là moderator thực sự. Theo mặc định, Xenforo sẽ chỉ ghi nhật ký hành động...
 12. PVS

  Addon 2x Moderator Log - Nhật ký kiểm duyệt cho XenForo 2

  Moderator Log - Nhật ký kiểm duyệt cho XenForo 2 1.0.0 Lưu ý rằng tất cả các mục nhật ký kiểm duyệt được hiển thị mà không kiểm tra xem moderator có được phép xem nội dung của mục đã ghi hay không. Điều này có nghĩa là nếu bạn có một số phần nhất định trong diễn đàn của mình (chẳng hạn như các...
 13. PVS

  Addon 2x GeoIP Moderator Tools - Thêm GeoIP vào công cụ Moderator cho XenForo 2

  GeoIP Moderator Tools - Thêm GeoIP vào công cụ Moderator cho XenForo 2 1.0.0.1 Mở rộng công cụ Moderator IP mặc định để bao gồm thông tin GeoIP/Vị trí và tích hợp Google Maps để cải thiện thông tin có sẵn cho người kiểm duyệt. Cài đặt Để sử dụng công cụ này, bạn sẽ cần đăng ký hai key API...
 14. PVS

  Addon Group Moderators - Nhóm người điều hành

  Group Moderators - Nhóm người điều hành 1.0.3 Cung cấp cho các moderator hoặc người dùng bình thường quyền để họ có thể quản lý các nhóm thành viên. Bằng cách này, họ có thể xem, thêm và xóa thành viên từ một nhóm cụ thể. Vấn đề cần lưu ý Khi tạo một nhóm mới thì đừng vội thêm moderator nhóm...
 15. PVS

  Tutorial 2x Cho phép Moderator xem diễn đàn khi board không hoạt động cho XenForo 2

  Cho phép Moderator xem diễn đàn khi board không hoạt động cho XenForo 2 Hướng dẫn này không khó và mình thấy sửa đổi này khá hữu ích nếu bạn muốn staff/moderator diễn đàn của bạn có thể xem các diễn đàn trong khi bạn đang làm việc. Ngoài ra, nó có thể dễ dàng bị vô hiệu trong ACP. Trước khi...
 16. PVS

  Addon 2x Can Warn Staff - Có thể cảnh báo Staff cho XenForo 2

  Can Warn Staff - Có thể cảnh báo Staff cho XenForo 2 2.1.0 Cho phép người dùng có thể cảnh báo moderator và administrator. AdminCP truy cập rõ ràng là có thể bỏ qua bất kỳ cảnh báo đưa ra, và cảnh báo họ có thể được chỉnh sửa hoặc xóa bỏ tùy thuộc vào các điều khoản cho người dùng. Giới thiệu...
 17. PVS

  Addon Show Editing Moderator Username - Hiển thị Username của Moderator đã chỉnh sửa bài viết

  Show Editing Moderator Username - Hiển thị Username của Moderator đã chỉnh sửa bài viết 1.0.0 Add-on này bổ sung thêm chức năng hiển thị tên người dùng của Moderator trong chú thích "last edited by". Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 18. PVS

  Addon 2x Preserve moderator logs for spam and registration - Giữ moderator logs cho spam và registration

  Preserve moderator logs for spam and registration - Giữ moderator logs cho spam và registration 1.2 Moderator logs và registration logs được xóa thường xuyên (hàng tuần/hàng tháng). Vậy nên add-on này cho phép bạn giữ lại logs cho xử lý spam và đăng ký vô thời hạn. Cài đặt: Click Install...
 19. PVS

  Other Hide Admin/Moderator IP Address - Ẩn địa chỉ IP của Admin/Moderator

  Hide Admin/Moderator IP Address - Ẩn địa chỉ IP của Admin/Moderator Đây là cách để che giấu địa chỉ IP của Admin/Moderator/Bất kỳ người dùng khác mà bạn chọn (miễn là bạn đã xác định ID người dùng cụ thể). Nó không phải là "ẩn", thực sự nó được ghi đè lên dữ liệu IP của họ trong cơ sở dữ liệu...
 20. PVS

  Addon Moderator Essentials - Mở rộng chức năng người điều hành

  Moderator Essentials - Mở rộng chức năng người điều hành 1.11.4 Moderator Essentials cung cấp cho moderator của bạn với các công cụ có giá trị và tính năng giúp làm cho công việc hàng ngày của họ dễ dàng hơn nhiều. Tính năng chính là một front end Moderator Log cho phép moderator của bạn xem...
Top Bottom