Other 2x Adds a link to the moderator profile who edited a post - Thêm liên kết vào hồ sơ moderator, người đã chỉnh sửa bài viết cho XenForo 2

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
12,956
Được Like
8,734
Adds a link to the moderator profile who edited a post - Thêm liên kết vào hồ sơ moderator, người đã chỉnh sửa bài viết cho XenForo 2

Khi chỉnh sửa bài viết từ người dùng trong diễn đàn của mình, người dùng thường muốn biết moderator nào đã chỉnh sửa để đặt câu hỏi. Vì vậy, đây là một ví dụ TMS thêm một liên kết đến hồ sơ của moderator cho "Đã được chỉnh sửa bởi moderator".

Bắt đầu với:

Nhập dữ liệu phù hợp với bạn ở đó và chọn template "post_macros"

1599213665349.png


1599213780397.png


1599213959722.png

Một dòng phải được tạo từ hai dòng ở "Replace".
Để dễ đọc, mình đã chia điều này thành 2 dòng.

Hoặc, sao chép và dán vào "Replace" ...
Mã:
<a href="{{ link('https://yourdomain.tld/members/') }}{{$post.last_edit_user_id}}">{{ phrase('last_edited_by_moderator:')  }} <xf:date time="{$post.last_edit_date}" />...</a>

Vui lòng điều chỉnh miền "yourdomain.tld" thành miền của bạn trước khi lưu.

Lưu và thử nghiệm.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Top Bottom