open graph thread

  1. PVS

    Addon 2x Open graph thread - Open graph chủ đề cho XenForo 2 1.0

    Open graph thread - Open graph chủ đề cho XenForo 2 1.0 Sử dụng tệp đính kèm đầu tiên trong chủ đề cho open graph. Khi tạo một bài đăng mới trên Facebook hoặc Twitter, chức năng open graph sẽ sử dụng tệp đính kèm được nhúng đầu tiên trong chủ đề của bạn làm hình ảnh cho bài đăng mới. Cách sử...
Top Bottom