optimizer

 1. PVS

  Addon 2x [tl] Image Optimizer for XF 2.x - Trình tối ưu hóa hình ảnh cho XenForo 2 2.0.8

  [tl] Image Optimizer for XF 2.x - Trình tối ưu hóa hình ảnh cho XenForo 2 2.0.8 Tối ưu hóa tất cả các hình ảnh được lưu trữ trong XenForo xuống kích thước thấp hơn mà không làm giảm chất lượng. Add-on đã cung cấp một cài đặt mạnh mẽ trong các tùy chọn ACP. Bạn PHẢI cài đặt tùy chọn trước khi...
 2. PVS

  Addon 2x [TH] Image Optimizer - Trình tối ưu hóa hình ảnh cho XenForo 2 1.2.0 Patch Level 1

  [TH] Image Optimizer - Trình tối ưu hóa hình ảnh cho XenForo 2 1.2.0 Patch Level 1 Tự động tối ưu hóa bất kỳ hình ảnh được tải lên diễn đàn của bạn. Nén ảnh của bạn để tiết kiệm không gian lưu trữ và băng thông và cải thiện thời gian tải trang web của bạn. Trình tối ưu hóa hình ảnh hỗ trợ...
 3. PVS

  Addon 2x [tl] Image Optimizer for XF 2.x - Trình tối ưu hóa hình ảnh cho XenForo 2 2.0.2

  [tl] Image Optimizer for XF 2.x - Trình tối ưu hóa hình ảnh cho XenForo 2 2.0.2 Tối ưu hóa tất cả các hình ảnh được lưu trữ trong XenForo xuống kích thước thấp hơn mà không làm giảm chất lượng. Add-on đã cung cấp một cài đặt mạnh mẽ trong các tùy chọn ACP. Bạn PHẢI cài đặt tùy chọn trước khi...
 4. PVS

  Addon 2x [TH] Image Optimizer - Trình tối ưu hóa hình ảnh cho XenForo 2 1.2.0

  [TH] Image Optimizer - Trình tối ưu hóa hình ảnh cho XenForo 2 1.2.0 Tự động tối ưu hóa bất kỳ hình ảnh được tải lên diễn đàn của bạn. Nén ảnh của bạn để tiết kiệm không gian lưu trữ và băng thông và cải thiện thời gian tải trang web của bạn. Trình tối ưu hóa hình ảnh hỗ trợ Kraken.io...
 5. PVS

  Addon 2x [TH] Image Optimizer - Trình tối ưu hóa hình ảnh cho XenForo 2

  [TH] Image Optimizer - Trình tối ưu hóa hình ảnh cho XenForo 2 1.1.2 Tự động tối ưu hóa bất kỳ hình ảnh được tải lên diễn đàn của bạn. Nén ảnh của bạn để tiết kiệm không gian lưu trữ và băng thông và cải thiện thời gian tải trang web của bạn. Trình tối ưu hóa hình ảnh hỗ trợ Kraken.io...
 6. PVS

  Addon 2x Image Optimizer for XF 2.x - Trình tối ưu hóa hình ảnh cho XenForo 2

  Image Optimizer for XF 2.x - Trình tối ưu hóa hình ảnh cho XenForo 2 1.1.5 Tối ưu hóa tất cả các hình ảnh được lưu trữ trong XenForo xuống kích thước thấp hơn mà không làm giảm chất lượng. Tính năng: Khả năng cấu hình tùy chọn nén của mỗi thư viện Giới hạn các mục cho mỗi công việc đang chạy...
Top Bottom