post

 1. PVS

  Addon 2x Shadow ban posts - Bài viết bị cấm bóng cho XenForo 2

  Shadow ban posts - Bài viết bị cấm bóng cho XenForo 2 1.4 Nếu bạn có một người dùng đăng bài không phù hợp nhưng bạn không muốn cấm họ hoàn toàn, thì cấm bóng có thể là giải pháp hoàn hảo. Cấm bóng là hành động chặn một vấn đề mà người dùng đăng lên để chúng không rõ ràng đối với họ. Người dùng...
 2. PVS

  Addon 2x Remove moderated post notice - Loại bỏ thông báo bài viết kiểm duyệt cho XenForo 2

  Remove moderated post notice - Loại bỏ thông báo bài viết kiểm duyệt cho XenForo 2 1.1 Add-on này cho phép moderator "Không chấp thuận bài viết" mà không báo cho người đăng, đây được gọi là cấm bóng. Người đăng sẽ cho rằng bài viết của họ vẫn hiển thị cho mọi người. Tính năng: Tất cả các...
 3. PVS

  Addon 2x New posts manager - Trình quản lý bài viết mới cho XenForo 2

  New posts manager - Trình quản lý bài viết mới cho XenForo 2 1.0 Add-on này cho phép admin chỉ định diễn đàn nào được tự động loại trừ trong New Posts nếu người dùng chưa xem chủ đề trong diễn đàn được chọn đó. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 4. PVS

  Addon 2x Remove History Button From Posts - Loại bỏ nút lịch sử khỏi bài viết của XenForo 2

  Remove History Button From Posts - Loại bỏ nút lịch sử khỏi bài viết của XenForo 2 1.0.1 Addon đơn giản này loại bỏ nút lịch sử khỏi bài viết. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 5. PVS

  Addon 2x Post Comments - Bình luận bài viết cho XenForo 2

  Post Comments - Bình luận bài viết cho XenForo 2 1.0.2 Patch Level 2 Hiện đại hóa diễn đàn của bạn bằng cách thảo luận với các bài bình luận giống như Reddit và Facebook. Với bình luận bài viết, người dùng của bạn có thể bình luận về các bài viết khác của bạn mà không làm gián đoạn chủ đề hoặc...
 6. PVS

  Tutorial 2x Display "NEW" icon on unread posts - Hiển thị biểu tượng "NEW" trên bài viết chưa đọc cho XenForo 2

  Display "NEW" icon on unread posts - Hiển thị biểu tượng "NEW" trên bài viết chưa đọc cho XenForo 2 Thêm đoạn code sau vào template Extra.less: .structItem.is-unread .structItem-title a:not(.labelLink):after { content: "NEW"; display: inline-block; background: @xf-uix_primaryColor...
 7. PVS

  Addon 2x Back to top in post - Về đầu trang trong bài viết cho XenForo 2

  Back to top in post - Về đầu trang trong bài viết cho XenForo 2 1.1.0 Thêm một mũi tên về đầu trang (của trang) trong mỗi bài viết và tùy chọn chọn vị trí. Tính năng: hiển thị mũi tên trong mỗi bài viết để về đầu trang có thể hiển thị bên trái hoặc bên phải trong mỗi bài viết (xem ảnh để hiểu...
 8. PVS

  Tutorial 2x "Back to Top" arrow in every post - Mũi tên "Về đầu trang" trong mỗi bài viết cho XenForo 2

  "Back to Top" arrow in every post - Mũi tên "Về đầu trang" trong mỗi bài viết cho XenForo 2 Chỉnh sửa template nhanh chóng và dễ dàng này sẽ thêm một "Mũi tên lên đầu trang" bên cạnh biểu tượng chia sẻ trong mỗi bài viết. Đến template style của bạn và tìm "post_macros". Bước.1 Trong template...
 9. PVS

  Tutorial 2x Add Thread Starter Banner in Posts - Thêm banner người tạo chủ đề trong bài viết của XenForo 2

  Add Thread Starter Banner in Posts - Thêm banner người tạo chủ đề trong bài viết của XenForo 2 Bạn có muốn thêm một số văn bản cho người bắt đầu chủ đề trong bài viết như thế này? Đến "Template Modification" (chế độ phát triển phải được kích hoạt để truy cập menu admin này). Nhấp vào "Add...
 10. PVS

  Addon 2x Post Reply - Trả lời bài viết cho XenForo 2

  Post Reply - Trả lời bài viết cho XenForo 2 1.0.3 Cho phép trả lời bài viết ở nhiều cấp độ hơn. Các loại nội dung được hỗ trợ: Post Profile Post (chưa ra mắt) Với các chủ đề cũ sẽ không được kích hoạt cho đến khi bạn rebuild Post reply meta data (bạn có thể thấy tùy chọn trong Tools >...
 11. PVS

  Addon 2x Mini-me posts in threads - Bài viết mini-me trong chủ đề cho XenForo 2

  Mini-me posts in threads - Bài viết mini-me trong chủ đề cho XenForo 2 1.0.0 RC2 Add-on này thêm một siêu liên kết vào biểu tượng mini-me trong chế độ xem thread list. Nhấp vào biểu tượng mini-me sẽ liệt kê tất cả các bài viết mà người dùng đã thực hiện trong chủ đề đó. Điều này đã được thiết...
 12. PVS

  Addon 2x Post Flood Permissions - Thêm quyền để giới hạn tốc độ đăng bài cho XenForo 2

  Post Flood Permissions - Thêm quyền để giới hạn tốc độ đăng bài cho XenForo 2 2.0.2 Cung cấp quyền cho các nhóm người dùng để tùy chọn giới hạn tốc độ đăng bài thích hợp bao gồm các quyền sau: Post Reply - Enable Per thread rate limiting (Bật giới hạn tốc độ mỗi chủ đề) Post Reply - Per thread...
 13. PVS

  Addon 2x Post Areas: Pro Performance - Cải tiến hiệu suất cho add-on khu vực bài viết của XenForo 2

  Post Areas: Pro Performance - Cải tiến hiệu suất cho add-on khu vực bài viết của XenForo 2 1.0.1 Nếu bạn sử dụng Post Areas và khách truy cập nhấp vào tab “Post Areas” trong tiểu sử của thành viên, số lượng bài viết và chủ đề được tính theo thời gian thực. Tùy thuộc vào tài nguyên máy chủ của...
 14. PVS

  Addon 2x Post Areas - Khu vực bài viết cho XenForo 2

  Post Areas - Khu vực bài viết cho XenForo 2 2.1.2 Add-on này hiển thị số lượng bài viết và chủ đề mà người dùng đã tạo trong mỗi diễn đàn con. Bảng tổng quan được hiển thị trong tab hồ sơ người dùng mới có tên "Post Areas". Bản phát hành 2.0.0 của add-on này có các tính năng tương tự như bản...
 15. PVS

  Addon 2x Maximum post smilies per usergroup - Giới hạn số lượng smilie được đăng trong bài viết cho XenForo 2

  Maximum post smilies per usergroup - Giới hạn số lượng smilie được đăng trong bài viết cho XenForo 2 1.0.2 Chỉ định số lượng smilie mà mỗi nhóm người dùng có thể sử dụng trong bài viết trên diễn đàn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 16. PVS

  Addon 2x Post Delete Time Limit - Giới hạn thời gian xóa bài viết cho XenForo 2

  Post Delete Time Limit - Giới hạn thời gian xóa bài viết cho XenForo 2 2.1.0 Permission để giới hạn số lượng bài viết cũ có thể và vẫn bị xóa. Giới thiệu 1 quyền mới: Time limit on deleting own messages (minutes) (mặc định là 0, đồng nghĩa với việc bài viết sẽ không bị xóa) Chú thích: xóa...
 17. PVS

  Tutorial 2x Thêm hiệu ứng khi rê chuột vào threads, widgets & posts cho XenForo 2

  Thêm hiệu ứng khi rê chuột vào threads, widgets & posts cho XenForo 2 Chỉ cần thêm đoạn code sau vào template extra.less: /*Forum, Sub-Forum & What's new*/ .block-body .node--forum, .structItemContainer .structItem--thread, .structItemContainer-group .structItem--thread, .block-container...
 18. PVS

  Addon 2x [thread] and [post] BBCode - Thêm BBCode [thread] và [post] vào XenForo 2

  and BBCode - Thêm BBCode và [post] vào XenForo 2 1.0.1 Addon XenForo 2.0 này bổ sung thêm các thẻ BBCode [thread] và [post]. Add-on này về cơ bản không giống như công việc của addon Thread & Post BB Code for XF2 - ít phức tạp và không kiểm tra quyền hoặc tìm kiếm thread/post. Add-on cơ bản...
 19. PVS

  Post Connector - Plugin hỗ trợ liên kết 2 post type cho Wordpress

  Post Connector - Plugin hỗ trợ liên kết 2 post type cho Wordpress Plugin này có một cái hay là có thể cho phép tạo ra nhiều Connectons, mỗi connecton sẽ có vai trò liên kết giữa các post type mà bạn thích để làm phong phú các tính năng hơn, dĩ nhiên vẫn có thể liên kết một post type về chính nó...
 20. PVS

  Addon 2x XF Infraction Post - Bài viết vi phạm cho XenForo 2

  XF Infraction Post - Bài viết vi phạm cho XenForo 2 1.3.0 Đây là một phiên bản miễn phí với các tính năng rất cơ bản. Về cơ bản, chỉ cần thiết lập ID diễn đàn nơi mà bạn muốn các chủ đề mới sẽ được đăng và một khi có người dùng bị cấm thì chủ đề mới sẽ được tạo với tiêu đề là tên người dùng và...
Top Bottom