sticky

 1. PVS

  Addon 2x Separate Sticky Threads - Tách biệt chủ đề ghim cho XenForo 2

  Separate Sticky Threads - Tách biệt chủ đề ghim cho XenForo 2 2.0.0 Add-on hỗ trợ tách biệt chủ đề ghim cho XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Addon 2x Sequential Stickies - Thiết lập thứ tự Sticky cho XenForo 2

  Sequential Stickies - Thiết lập thứ tự Sticky cho XenForo 2 1.0.1 Áp dụng trình tự mong muốn cho các chủ đề được ghim... Add-on không thay đổi bất kỳ table Xenforo nào và do đó có thể dễ dàng hoạt động trên các diễn đàn lớn. Sau khi cài đặt, bạn sẽ thấy một input box bổ sung bên cạnh tùy chọn...
 3. PVS

  Addon 2x Thread Sticky Timer - Thiết lập thời gian ghim chủ đề cho XenForo 2

  Thread Sticky Timer - Thiết lập thời gian ghim chủ đề cho XenForo 2 2.0.0 Add-on cho phép ghim chủ đề trong khoảng thời gian xác định. Options: Lựa chọn diễn đàn có thể sử dụng tính năng này Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Addon 2x Separate Sticky and Normal Thread - Tách biệt chủ đề ghim và chủ đề thường bằng add-on cho XenForo 2

  Separate Sticky and Normal Threads - Tách biệt chủ đề ghim và chủ đề thường bằng add-on cho XenForo 2 2.0.2 Add-on đơn giản, chỉnh sửa template để tách biệt chủ đề ghim và chủ đề thường. Phrase seperator_normal_threads seperator_sticky_threads Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 5. PVS

  Tutorial 2x Highlight and Separate Sticky Threads - Làm nổi bật và tách biệt chủ đề ghim cho XenForo 2

  Highlight and Separate Sticky Threads - Làm nổi bật và tách biệt chủ đề ghim cho XenForo 2 Chỉnh sửa css đơn giản (extra.less) để làm nổi bật và tách biệt các chủ đề ghim với chủ đề thường. Tách biệt chủ đề ghim với chủ đề thường: Thêm đoạn code sau vào template extra.less: /* Border...
 6. PVS

  Tutorial 2x Sticky thread simple styling - Tạo kiểu chủ đề dán đơn giản cho XenForo 2

  Sticky thread simple styling - Tạo kiểu chủ đề dán đơn giản cho XenForo 2 Điều này có vẻ đơn giản hơn nhiều so với xf1, đoạn code sau đây được thêm vào EXTRA.less sẽ thay đổi màu nền, kiểu phông chữ và màu chữ của văn bản chính (ví dụ như liên kết)...
 7. PVS

  Tutorial 2x Separate sticky threads from normal ones - Tách biệt chủ đề dán và chủ đề thường cho XenForo 2

  Separate sticky threads from normal ones - Tách biệt chủ đề dán và chủ đề thường cho XenForo 2 Đây là cách tách biệt chủ đề dán và chủ đề thường. 1- Đến template forum_view 2- tìm: <xf:macro template="thread_list_macros" name="item" arg-thread="{$thread}" arg-forum="{$forum}" />...
 8. PVS

  Addon Separate Sticky and Normal Threads - Tách biệt chủ đề dán và chủ đề thường (XF +1.2)

  Separate Sticky and Normal Threads - Tách biệt chủ đề dán và chủ đề thường (XF +1.2) 1.0.1 Add-on này dựa vào add-on Separate Sticky and Normal Threads. Vì vậy khi Addon-ID đã thay đổi, vui lòng gỡ cài đặt phiên bản trước đó trước khi cài đặt phiên bản này. Phrase seperator_normal_threads...
 9. PVS

  Addon 2x XenSticky thread - Phân chia chủ đề sticky với chủ đề bình thường cho XenForo 2

  XenSticky thread - Phân chia chủ đề sticky với chủ đề bình thường cho XenForo 2 1.0.3 Nhiệm vụ của add-on này là để tách các chủ đề được sticky (chủ đề cố định) và các chủ đề bình thường trong thread list. Thuộc tính: Bạn có thể sắp xếp các dòng phân loại theo ý muốn. Bạn có thể chỉnh sửa màu...
 10. PVS

  Addon Sticky All Pages - Hiển thị chủ đề dán trong tất cả các trang

  Sticky All Pages - Hiển thị chủ đề dán trong tất cả các trang 1.0 Tạo các chủ đề dán trên tất cả các trang. Thông thường các đề tài dán chỉ hiển thị trên trang đầu tiên. Sticky thread trên trang 1 Sticky thread trên trang 2 Cài đặt: Tải về stickyallpages_v1.0.zip và giải nén ra. Tải lên...
 11. PVS

  Addon Sticky Threads Using Paypal - Dán chủ đề bằng Paypal

  Sticky Threads Using Paypal - Dán chủ đề bằng Paypal 1.1.0 Hãy tưởng tượng bạn là quản trị viên của một trang web phổ biến và người dùng của bạn muốn làm nổi bật nội dung của họ? Họ muốn dán nội dung đó lên hàng đầu? Vì vậy, chúng tôi cung cấp cho bạn giải pháp này "Sticky Thread Using Paypal"...
 12. PVS

  Addon Sticky Thread using Credits - Sử dụng Credit để dán chủ đề

  Sticky Thread using Credits - Sử dụng Credit để dán chủ đề 1.2.6 Sticky Thread Using Credits sẽ cho phép người dùng để dán chủ đề của họ trên đầu trang của một trang bằng cách sử dụng credit cho các khoảng thời gian mà họ trả. Tính năng: - Admin có thể thiết lập tùy chọn để cho phép người dùng...
 13. PVS

  Addon Sticky First Post - Cố định bài viết đầu tiên

  Sticky First Post - Cố định bài viết đầu tiên 1.0.7 Addon này cho phép bạn chỉ định các diễn đàn mà sẽ 'cố định' các bài viết đầu tiên của chủ đề trên trang. Bạn có thể chỉ định điều này trên một cơ sở cho mỗi diễn đàn, và các bài viết đầu tiên sẽ xuất hiện trên tất cả các trang, giống như nó...
Top Bottom