sticky

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Sequential Stickies - Thiết lập thứ tự Sticky cho XenForo 2 2.0.1

  [OzzModz] Sequential Stickies - Thiết lập thứ tự Sticky cho XenForo 2 2.0.1 Áp dụng trình tự mong muốn cho các chủ đề được ghim... Add-on không thay đổi bất kỳ table Xenforo nào và do đó có thể dễ dàng hoạt động trên các diễn đàn lớn. Sau khi cài đặt, bạn sẽ thấy một input box bổ sung bên...
 2. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Sequential Stickies - Thiết lập thứ tự Sticky cho XenForo 2 2.0.0

  [OzzModz] Sequential Stickies - Thiết lập thứ tự Sticky cho XenForo 2 2.0.0 Áp dụng trình tự mong muốn cho các chủ đề được ghim... Add-on không thay đổi bất kỳ table Xenforo nào và do đó có thể dễ dàng hoạt động trên các diễn đàn lớn. Sau khi cài đặt, bạn sẽ thấy một input box bổ sung bên...
 3. PVS

  Tutorial 2x Sticky Votes - Ghim bình chọn cho XenForo 2.2

  Sticky Votes - Ghim bình chọn cho XenForo 2.2 Chỉ cần thêm đoạn code sau vào template Extra.less: @media (min-width: {{ property('responsiveMedium') + 1 }}px ) { .block { .message { .message-inner { .message-cell--vote {...
 4. PVS

  Addon 2x Sticky Any Post - Ghim bất kỳ bài viết cho XenForo 2

  Sticky Any Post - Ghim bất kỳ bài viết cho XenForo 2 2.2.1 Add-on này cho phép bạn chỉ định các diễn đàn sẽ 'ghim' bài viết đầu tiên của một chủ đề trên các trang của chủ đề đó. Bạn có thể chỉ định điều này trên cơ sở mỗi diễn đàn và bài viết đầu tiên sẽ xuất hiện trên tất cả các trang, giống...
 5. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Highlight Sticky Threads - Làm nổi bật chủ đề ghim cho XenForo 2

  [OzzModz] Highlight Sticky Threads - Làm nổi bật chủ đề ghim cho XenForo 2 2.0.2 Addon nhỏ này sẽ cho phép bạn đặt màu nền khác cho các chủ đề ghim trên trang forum view. Nó được giải quyết bởi một style property. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 6. dcstylexf

  Addon 2x Sticky threads by SMS for XenForo 2 [PAID]

  Addon có chức năng sticky thread ( ghim chủ đề ) bằng tin nhắn theo cú pháp do bạn quy định, sử dụng API từ SMS.VN, rất thích hợp cho các forum rao vặt. Đây là giải pháp tối ưu cho những người không có nhiều thời gian quản lý thủ công diễn đàn mà vẫn muốn tăng thêm thu nhập cho bản thân qua hình...
 7. PVS

  Addon 2x [SVG] Sticky Threads Separation - Tách biệt chủ đề ghim cho XenForo 2

  [SVG] Sticky Threads Separation - Tách biệt chủ đề ghim cho XenForo 2 2.0.6.1 Tính năng: Bao gồm sự xen kẽ màu của các chủ đề trong danh sách các chủ đề trong widget mới và đầy đủ. Làm nổi bật các chủ đề được ghim trong danh sách các chủ đề trong widget mới và đầy đủ. Làm nổi bật các chủ đề đã...
 8. PVS

  Addon 2x Sticky first post - Ghim bài viết đầu tiên cho XenForo 2

  Sticky first post - Ghim bài viết đầu tiên cho XenForo 2 1.0.1 Add-on cho phép bạn ghim bài viết đầu tiên trong một chủ đề. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 9. PVS

  Addon 2x Global Stickies - Ghim bài viết mọi nơi trên diễn đàn XenForo 2

  Global Stickies - Ghim bài viết mọi nơi trên diễn đàn XenForo 2 1.0.1 Đây là một add-on đơn giản cho phép bạn thiết lập một hoặc nhiều diễn đàn là có "Global Stickies". Stickies trong các diễn đàn này sẽ xuất hiện trong TẤT CẢ các diễn đàn, trừ khi các diễn đàn đó được đưa vào danh sách đen...
 10. PVS

  Addon 2x Separate Sticky Threads - Tách biệt chủ đề ghim cho XenForo 2

  Separate Sticky Threads - Tách biệt chủ đề ghim cho XenForo 2 2.0.0 Add-on hỗ trợ tách biệt chủ đề ghim cho XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 11. PVS

  Addon 2x Sequential Stickies - Thiết lập thứ tự Sticky cho XenForo 2

  Sequential Stickies - Thiết lập thứ tự Sticky cho XenForo 2 1.0.1 Áp dụng trình tự mong muốn cho các chủ đề được ghim... Add-on không thay đổi bất kỳ table Xenforo nào và do đó có thể dễ dàng hoạt động trên các diễn đàn lớn. Sau khi cài đặt, bạn sẽ thấy một input box bổ sung bên cạnh tùy chọn...
 12. PVS

  Addon 2x Thread Sticky Timer - Thiết lập thời gian ghim chủ đề cho XenForo 2

  Thread Sticky Timer - Thiết lập thời gian ghim chủ đề cho XenForo 2 2.0.0 Add-on cho phép ghim chủ đề trong khoảng thời gian xác định. Options: Lựa chọn diễn đàn có thể sử dụng tính năng này Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 13. PVS

  Addon 2x Separate Sticky and Normal Thread - Tách biệt chủ đề ghim và chủ đề thường bằng add-on cho XenForo 2

  Separate Sticky and Normal Threads - Tách biệt chủ đề ghim và chủ đề thường bằng add-on cho XenForo 2 2.0.2 Add-on đơn giản, chỉnh sửa template để tách biệt chủ đề ghim và chủ đề thường. Phrase seperator_normal_threads seperator_sticky_threads Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 14. PVS

  Tutorial 2x Highlight and Separate Sticky Threads - Làm nổi bật và tách biệt chủ đề ghim cho XenForo 2

  Highlight and Separate Sticky Threads - Làm nổi bật và tách biệt chủ đề ghim cho XenForo 2 Chỉnh sửa css đơn giản (extra.less) để làm nổi bật và tách biệt các chủ đề ghim với chủ đề thường. Tách biệt chủ đề ghim với chủ đề thường: Thêm đoạn code sau vào template extra.less: /* Border...
 15. PVS

  Tutorial 2x Sticky thread simple styling - Tạo kiểu chủ đề dán đơn giản cho XenForo 2

  Sticky thread simple styling - Tạo kiểu chủ đề dán đơn giản cho XenForo 2 Điều này có vẻ đơn giản hơn nhiều so với xf1, đoạn code sau đây được thêm vào EXTRA.less sẽ thay đổi màu nền, kiểu phông chữ và màu chữ của văn bản chính (ví dụ như liên kết)...
 16. PVS

  Tutorial 2x Separate sticky threads from normal ones - Tách biệt chủ đề dán và chủ đề thường cho XenForo 2

  Separate sticky threads from normal ones - Tách biệt chủ đề dán và chủ đề thường cho XenForo 2 Đây là cách tách biệt chủ đề dán và chủ đề thường. 1- Đến template forum_view 2- tìm: <xf:macro template="thread_list_macros" name="item" arg-thread="{$thread}" arg-forum="{$forum}" />...
 17. PVS

  Addon Separate Sticky and Normal Threads - Tách biệt chủ đề dán và chủ đề thường (XF +1.2)

  Separate Sticky and Normal Threads - Tách biệt chủ đề dán và chủ đề thường (XF +1.2) 1.0.1 Add-on này dựa vào add-on Separate Sticky and Normal Threads. Vì vậy khi Addon-ID đã thay đổi, vui lòng gỡ cài đặt phiên bản trước đó trước khi cài đặt phiên bản này. Phrase seperator_normal_threads...
 18. PVS

  Addon 2x XenSticky thread - Phân chia chủ đề sticky với chủ đề bình thường cho XenForo 2

  XenSticky thread - Phân chia chủ đề sticky với chủ đề bình thường cho XenForo 2 1.0.3 Nhiệm vụ của add-on này là để tách các chủ đề được sticky (chủ đề cố định) và các chủ đề bình thường trong thread list. Thuộc tính: Bạn có thể sắp xếp các dòng phân loại theo ý muốn. Bạn có thể chỉnh sửa màu...
 19. PVS

  Addon Sticky All Pages - Hiển thị chủ đề dán trong tất cả các trang

  Sticky All Pages - Hiển thị chủ đề dán trong tất cả các trang 1.0 Tạo các chủ đề dán trên tất cả các trang. Thông thường các đề tài dán chỉ hiển thị trên trang đầu tiên. Sticky thread trên trang 1 Sticky thread trên trang 2 Cài đặt: Tải về stickyallpages_v1.0.zip và giải nén ra. Tải lên...
 20. PVS

  Addon Sticky Threads Using Paypal - Dán chủ đề bằng Paypal

  Sticky Threads Using Paypal - Dán chủ đề bằng Paypal 1.1.0 Hãy tưởng tượng bạn là quản trị viên của một trang web phổ biến và người dùng của bạn muốn làm nổi bật nội dung của họ? Họ muốn dán nội dung đó lên hàng đầu? Vì vậy, chúng tôi cung cấp cho bạn giải pháp này "Sticky Thread Using Paypal"...
Top Bottom