Addon 2x [SVG] Sticky Threads Separation - Tách biệt chủ đề ghim cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,625
Được Like
12,670
[SVG] Sticky Threads Separation - Tách biệt chủ đề ghim cho XenForo 2 2.0.6.1

Tính năng:
  • Bao gồm sự xen kẽ màu của các chủ đề trong danh sách các chủ đề trong widget mới và đầy đủ.
  • Làm nổi bật các chủ đề được ghim trong danh sách các chủ đề trong widget mới và đầy đủ.
  • Làm nổi bật các chủ đề đã đóng trong một danh sách các chủ đề trong một widget mới và đầy đủ.
  • Làm nổi bật các chủ đề được ghim kín trong danh sách các chủ đề trong widget mới và đầy đủ.
1.jpg 2.jpg 3.jpg
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

  • svg-stickythreadsseparation-2.0.6.1.zip
    11.6 KB · Lượt xem: 38

Top Bottom