tinh chinh

 1. PVS

  Addon 2x What's New Tweak - Tỉnh chỉnh trang What's New của XenForo 2

  What's New Tweak - Tỉnh chỉnh trang What's New của XenForo 2 2.1.5 XF 2.0 đi kèm với một trang What's New được thiết kế lại. Sau khi nâng cấp lên 2.0, các thành viên diễn đàn thường xuyên gặp sự cố khi sử dụng hệ thống có bộ lọc mới. Add-on này sẽ thay đổi một số tính năng What's New theo cách...
 2. PVS

  Addon BBCode Caching Tweaks - BBCode tinh chỉnh bộ nhớ đệm

  BBCode Caching Tweaks - BBCode tinh chỉnh bộ nhớ đệm 1.0.0 Tinh chỉnh XenForo bbcode bộ nhớ cache để bỏ qua bài viết nhỏ Options để thêm vào hiệu suất tùy chỉnh Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Addon Nodes Icon Tweak - Tinh chỉnh biểu tượng các Node

  Nodes Icon Tweak - Tinh chỉnh biểu tượng các Node 2.3.2 Nodes Icon Tweak cho phép bạn dễ dàng thay đổi các biểu tượng mặc định của các node (đọc, chưa đọc, các trang và liên kết) của bạn. Bốn loại biểu tượng thay thế có sẵn: Font Awesome Các biểu tượng được tải từ máy chủ của bạn Sprite image...
Top Bottom