tu khoa

 1. PVS

  Addon 2x Post Keyword Alerts - Cảnh báo từ khoá bài viết cho XenForo 2 1.0.3

  Post Keyword Alerts - Cảnh báo từ khoá bài viết cho XenForo 2 1.0.3 Add-on này cho phép bạn nhận thông báo qua email khi bài đăng mới phù hợp với từ khóa của bạn. Hướng dẫn cài đặt Đi tới: Admin > Add-ons > Install/upgrade from archive Nhập/cài đặt zip add-on đính kèm Đi tới: Admin > Users...
 2. PVS

  Addon 2x Keyword check - Kiểm tra từ khoá cho XenForo 2 1.7

  Keyword check - Kiểm tra từ khoá cho XenForo 2 1.7 Thông báo cho nhân viên khi một bài đăng có chứa các từ khóa nhất định. Add-on có thể gửi email đến nhân viên và tạo một chủ đề mới thông báo cho nhân viên về các từ khóa trong bài đăng. Tính năng: Gửi email 10 phút một lần. Email riêng...
 3. PVS

  Addon 2x Keyword check - Kiểm tra từ khoá cho XenForo 2 1.6

  Keyword check - Kiểm tra từ khoá cho XenForo 2 1.6 Thông báo cho nhân viên khi một bài đăng có chứa các từ khóa nhất định. Add-on có thể gửi email đến nhân viên và tạo một chủ đề mới thông báo cho nhân viên về các từ khóa trong bài đăng. Tính năng: Gửi email 10 phút một lần. Email riêng...
 4. PVS

  Addon 2x Keyword email - Email từ khóa XenForo 2 1.3

  Keyword email - Email từ khóa XenForo 2 1.3 Gửi email đến thành viên cụ thể nếu từ khóa được đề cập trong bài đăng. Add-on này lý tưởng nếu bạn muốn thông báo cho đại diện bán hàng hoặc đại lý dịch vụ khách hàng về các bài đăng có đề cập đến sản phẩm của họ trong tin nhắn. Tính năng: Cho...
 5. PVS

  Addon 2x Keyword email - Email từ khóa XenForo 2 1.2

  Keyword email - Email từ khóa XenForo 2 1.2 Gửi email đến thành viên cụ thể nếu từ khóa được đề cập trong bài đăng. Add-on này lý tưởng nếu bạn muốn thông báo cho đại diện bán hàng hoặc đại lý dịch vụ khách hàng về các bài đăng có đề cập đến sản phẩm của họ trong tin nhắn. Tính năng: Cho...
 6. PVS

  Addon 2x Keyword check conversations - Từ khoá kiểm tra cuộc trò chuyện XenForo 2 1.1

  Keyword check conversations - Từ khoá kiểm tra cuộc trò chuyện XenForo 2 1.1 Thông báo cho staff khi một cuộc trò chuyện có chứa các từ khóa nhất định. Add-on có thể gửi email đến staff và tạo một chủ đề mới thông báo cho staff về các từ khóa trong tin nhắn cuộc trò chuyện. Tính năng: Các...
 7. PVS

  Addon 2x Keyword Linking by Siropu - Liên kết từ khóa cho XenForo 2 1.3.15

  Keyword Linking by Siropu - Liên kết từ khóa cho XenForo 2 1.3.15 Cho phép bạn thêm liên kết từ khóa trong bài viết chủ đề, trường tùy chỉnh chủ đề, tin nhắn cuộc trò chuyện, bài đăng hồ sơ, mô tả quản lý tài nguyên, bài viết AMS và các mục Showcase. Tuỳ chọn Keyword Replacement - Thay thế từ...
 8. PVS

  Addon 2x [tl] Keywords Cloud - Từ khóa đám mây cho XenForo 2 1.0.0

  [tl] Keywords Cloud - Từ khóa đám mây cho XenForo 2 1.0.0 Hiển thị các từ khóa mà người dùng đã sử dụng để tìm kiếm chủ đề X Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 9. PVS

  Addon 2x Keyword Linking by Siropu - Liên kết từ khóa cho XenForo 2 1.3.12

  Keyword Linking by Siropu - Liên kết từ khóa cho XenForo 2 1.3.12 Cho phép bạn thêm liên kết từ khóa trong bài viết chủ đề, trường tùy chỉnh chủ đề, tin nhắn cuộc trò chuyện, bài đăng hồ sơ, mô tả quản lý tài nguyên, bài viết AMS và các mục Showcase. Tuỳ chọn Keyword Replacement - Thay thế từ...
 10. PVS

  Addon 2x Keyword email - Email từ khóa XenForo 2 1.0

  Keyword email - Email từ khóa XenForo 2 1.0 Gửi email đến thành viên cụ thể nếu từ khóa được đề cập trong bài đăng. Add-on này lý tưởng nếu bạn muốn thông báo cho đại diện bán hàng hoặc đại lý dịch vụ khách hàng về các bài đăng có đề cập đến sản phẩm của họ trong tin nhắn. Tính năng: Cho...
 11. PVS

  Addon 2x Dynamic SEO Meta Keywords - Từ khóa meta SEO động XenForo 2.2 1.0.1

  Dynamic SEO Meta Keywords - Từ khóa meta SEO động XenForo 2.2 1.0.1 Thêm Dynamic Meta Keywords vào tất cả các chủ đề có sẵn trên diễn đàn và hiển thị các thẻ ở cuối mỗi trang chủ đề. Cải thiện kết quả SEO với Dynamic Keyword Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 12. PVS

  Addon 2x Keyword check conversations - Từ khoá kiểm tra cuộc trò chuyện XenForo 2 1.0

  Keyword check conversations - Từ khoá kiểm tra cuộc trò chuyện XenForo 2 1.0 Thông báo cho staff khi một cuộc trò chuyện có chứa các từ khóa nhất định. Add-on có thể gửi email đến staff và tạo một chủ đề mới thông báo cho staff về các từ khóa trong tin nhắn cuộc trò chuyện. Tính năng: Các...
 13. PVS

  Addon 2x Dynamic SEO Meta Keywords - Từ khóa meta SEO động XenForo 2.2 1.0.0

  Dynamic SEO Meta Keywords - Từ khóa meta SEO động XenForo 2.2 1.0.0 Thêm Dynamic Meta Keywords vào tất cả các chủ đề có sẵn trên diễn đàn và hiển thị các thẻ ở cuối mỗi trang chủ đề. Cải thiện kết quả SEO với Dynamic Keyword Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 14. PVS

  Addon 2x Keyword Linking by Siropu - Liên kết từ khóa cho XenForo 2 1.3.9

  Keyword Linking by Siropu - Liên kết từ khóa cho XenForo 2 1.3.9 Cho phép bạn thêm liên kết từ khóa trong bài viết chủ đề, trường tùy chỉnh chủ đề, tin nhắn cuộc trò chuyện, bài đăng hồ sơ, mô tả quản lý tài nguyên, bài viết AMS và các mục Showcase. Tuỳ chọn Keyword Replacement - Thay thế từ...
 15. PVS

  Addon 2x Delete posts keywords - Xoá bài viết dựa vào từ khoá XenForo 2 1.3

  Delete posts keywords - Xoá bài viết dựa vào từ khoá XenForo 2 1.3 Xóa bài viết theo từ khóa. Add-on này được thiết kế để quản trị viên có thể xóa các bài viết theo từ khóa. Add-on này rất hữu ích để xóa các bài viết đã trích dẫn của một thành viên. Ví dụ về xóa bài viết từ khóa trang tìm...
 16. PVS

  Addon 2x Keyword Linking by Siropu - Liên kết từ khóa cho XenForo 2

  Keyword Linking by Siropu - Liên kết từ khóa cho XenForo 2 1.3.3 Cho phép bạn thêm liên kết từ khóa trong bài viết chủ đề, trường tùy chỉnh chủ đề, tin nhắn cuộc trò chuyện, bài đăng hồ sơ, mô tả quản lý tài nguyên, bài viết AMS và các mục Showcase. Tuỳ chọn Keyword Replacement - Thay thế từ...
 17. PVS

  Addon 2x [Foro.Agency] KeywordAlert - Cảnh báo từ khóa cho XenForo 2

  [Foro.Agency] KeywordAlert - Cảnh báo từ khóa cho XenForo 2 1.0.0 Add-on này sẽ cảnh báo từ khóa cho XenForo 2. Tính năng: Thêm/xóa nhóm từ khóa Xử lý diễn đàn cho phép Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 18. PVS

  Addon Delete Posts Keywords - Xóa bài viết dựa vào từ khóa

  Delete Posts Keywords - Xóa bài viết dựa vào từ khóa 1.0 Cho phép xóa các bài viết dựa vào từ khoá nhập vào. Trang Delete Posts Keywords Search Trang Delete Posts Keywords Confirm User group permissions Tính năng: Xóa tất cả các bài viết có chứa từ khoá đã nhập. Hạn chế số lượng bài...
 19. PVS

  Hướng dẫn Chia sẻ công cụ kiểm tra top của từ khóa

  Chia sẻ công cụ kiểm tra top của từ khóa Thông thường khi chúng ta SEO thì thường xuyên dùng Google search để tìm kiếm xem từ khóa của mình đang ở vị trí bao nhiêu. Đối với cách kiểm tra này thì chúng ta cần phải gõ chính xác từ khóa mình đang SEO là gì. Vậy làm sao để biết được hiện tại những...
 20. PVS

  Hướng dẫn Chia sẻ 3 công cụ phân tích từ khóa miễn phí

  Chia sẻ 3 công cụ phân tích từ khóa miễn phí Khi chúng ta viết 1 bài viết, trước tiên cần nghiên cứu từ khóa, chọn tiêu đề, viết nội dung để bài viết nhanh được lên top của Google. Việc nghiên cứu từ khóa rất quan trọng quyết định việc SEO của bạn có thành công hay không. Nghiên cứu từ khóa còn...
Top Bottom