Addon 2x Delete posts keywords - Xoá bài viết dựa vào từ khoá XenForo 2 1.3

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,613
Được Like
12,668
Delete posts keywords - Xoá bài viết dựa vào từ khoá XenForo 2 1.3

Xóa bài viết theo từ khóa.

Add-on này được thiết kế để quản trị viên có thể xóa các bài viết theo từ khóa. Add-on này rất hữu ích để xóa các bài viết đã trích dẫn của một thành viên.

pic001.jpg

Ví dụ về xóa bài viết từ khóa trang tìm kiếm

pic002.jpg

Ví dụ về xóa bài viết từ khóa trang xác nhận

pic003.jpg

Trang Option

pic004.jpg

User group permissions
Tính năng:
  • Tự xóa tất cả các bài viết có chứa từ khóa trong tin nhắn.
  • Tùy chọn giới hạn số lượng bài viết để xóa cùng một lúc.
  • Tất cả phrase đều bắt đầu bằng deletepostskeywords_ để thuận tiện cho bạn.
Cài đặt:
  • Đặt nhóm người dùng Administrative thành Yes.
  • Đảm bảo bạn là Super moderator và có tất cả các quyền.
Cách sử dụng:
  • Nhập "deletepostskeywords" sau phần gốc của URL diễn đàn của bạn.
  • Xác nhận bài đăng sẽ bị xóa và nhấp vào liên kết Xóa X bài đăng.
Chúc các bạn thành công.Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

  • Andy-DeletePostsKeywords-1.3.zip
    21.7 KB · Lượt xem: 11

Top Bottom