widget

 1. PVS

  Addon 2x Twitter Page in SideBar - Thêm Twitter Page vào SideBar cho XenForo 2

  Twitter Page in SideBar - Thêm Twitter Page vào SideBar cho XenForo 2 1.0.0 Add-on này sẽ thêm Widget Twitter vào SideBar của bạn. Demo Options Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Addon 2x YouTube Channel in SideBar - Thêm YouTube Channel vào SideBar cho XenForo 2

  YouTube Channel in SideBar - Thêm YouTube Channel vào SideBar cho XenForo 2 1.1.0 Add-on này giúp bạn thêm Widget YouTube vào SideBar của bạn! Bạn có thể thay đổi style qua các tùy chọn Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Addon 2x Sidebar Widget Positions - Vị trí Widget Sidebar cho XenForo 2

  Sidebar Widget Positions - Vị trí Widget Sidebar cho XenForo 2 1.0.0 Vị trí widget bạn sẽ nhận được với add-on này: What's new posts: Sidebar What's new media: Sidebar What's new media comments: Sidebar What's new resources: Sidebar What's new profile posts: Sidebar What's new news feed...
 4. PVS

  Addon 2x Tag Cloud Widget - Widget Tag Cloud cho XenForo 2

  Tag Cloud Widget - Widget Tag Cloud cho XenForo 2 1.0.1 Widget tag cloud đơn giản, bạn có thể chỉnh sửa text style trong style properties. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 5. PVS

  Tutorial 2x Cách làm widget dạng tab cho XenForo 2

  Cách làm widget dạng tab cho XenForo 2 Đầu tiên bạn cần phải cấu hình các widget bạn muốn trong các tab mà không thiết lập position (Viết xuống các widget key). Bây giờ tạo một widget html và trong template đặt code bên dưới vào: <div class="block"> <div class="block-container">...
 6. PVS

  Addon 2x Discord Widget - Thêm widget Discord cho XenForo 2

  Discord Widget - Thêm widget Discord cho XenForo 2 2.2.3 Add-on này cho phép bạn thêm widget discord server vào sidebar có các kênh và người dùng trực tuyến. Nó thậm chí được thiết kế để phù hợp với style hiện tại của bạn. Có một số lượng lớn các tùy chọn để tùy chỉnh các widget discord...
 7. PVS

  Addon 2x New Thread and Post With Prefix Limit - Widget chủ đề và bài viết mới với giới hạn tiền tố XF2

  New Thread and Post With Prefix Limit (Widget) - Widget chủ đề và bài viết mới với giới hạn tiền tố XF2 1.0.5 Add-on này hoạt động như widget New threads với tùy chọn để lọc theo id tiền tố và tùy chọn thêm để nhập đường dẫn url tùy chỉnh cho tiêu đề (tùy chọn). Chúc các bạn thành...
 8. PVS

  Addon 2x Popular threads and posts (Widget) - Widget chủ đề và bài viết phổ biến cho XenForo 2

  Popular threads and posts (Widget) - Widget chủ đề và bài viết phổ biến cho XenForo 2 1.1.3 Với add-on này, bạn có thể hiển thị các chủ đề/bài viết phổ biến nhất trong ngày, tuần, tháng, năm, tất cả thời gian và trong một khoảng thời gian tùy chỉnh. Bạn cũng có thể đặt một giới hạn để hiển thị...
 9. PVS

  Addon Widget Framework - Tùy biến Widget cho XenForo

  Widget Framework - Tùy biến Widget cho XenForo 2.6.3 Add-on này sẽ giúp bạn dễ dàng quản lý và chỉnh sửa các widget trong XenForo. Tính năng: 1. Thêm bất kỳ widget nào vào bất kỳ trang nào của XenForo hoặc các add-on khác. 2. Tạo các trang mới bao gồm các widget (widget có sẵn hoặc widget từ...
 10. PVS

  Language Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho XenFacil's WidgetFramework Renderers

  Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho XenFacil's WidgetFramework Renderers 1.0.2 Đây là tập tin ngôn ngữ .XML cho XenFacil's WidgetFramework Renderers. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 11. PVS

  Addon 2x New Threads With Prefix Limit (Widget) - Chủ đề mới với giới hạn tiền tố (Widget)

  New Threads With Prefix Limit (Widget) - Chủ đề mới với giới hạn tiền tố (Widget) 1.0.4 Add-on này hoạt động như widget New threads với tùy chọn để lọc theo id tiền tố và tùy chọn thêm để nhập đường dẫn url tùy chỉnh cho tiêu đề (tùy chọn). Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 12. PVS

  Addon Discord Widget - Thêm widget Discord vào XenForo

  Discord Widget - Thêm widget Discord vào XenForo 1.0.2 Thư viện của bên thứ ba Add-on này sử dụng discord-widget từ Resting Coder. Addon này làm gì? Add-on này cho phép bạn thêm widget discord server vào sidebar forum list của bạn có các kênh và người dùng trực tuyến. Có một số lượng lớn...
 13. PVS

  Hướng dẫn Widget Framework Poll Block - Chỉnh sửa block bỏ phiếu của Widget Framework

  Widget Framework Poll Block - Chỉnh sửa block bỏ phiếu của Widget Framework Điều này sẽ làm cho kết quả của bạn xuất hiện như sau: Trong template wf_widget_poll_block_result thay thế toàn bộ bằng đoạn code sau: <xen:edithint template="wf_default.css" /> <xen:edithint template="polls.css" />...
 14. PVS

  Addon Quick Registration - Đăng ký nhanh

  Quick Registration - Đăng ký nhanh 1.1.1 Đây là một widget renderer cho add-on widget framework. Renderer này tạo ra một hình thức cơ bản để đăng ký vào trang web của bạn, chỉ với những chi tiết hết sức cần thiết (tên, địa chỉ email, mật khẩu). Chúc các bạn thành công. Nguồn: Online
Top Bottom