widget

 1. PVS

  Q2W3 Fixed Widget - Plugin hỗ trợ tạo widget cố định cho WordPress

  Q2W3 Fixed Widget - Plugin hỗ trợ tạo widget cố định cho WordPress Plugin này hỗ trợ việc tạo widget cố định chạy dọc theo bài viết, phù hợp với việc đặt banner. Đầu tiên là cài plugin Q2W3 Fixed Widget vào. Để tạo widget cố định thì các bạn vào Appearance -> Widget. Sau đó mở widget cần làm...
 2. PVS

  Widget Logic - Plugin hỗ trợ thêm điều kiện hiển thị Widget cho Wordpress

  Widget Logic - Plugin hỗ trợ thêm điều kiện hiển thị Widget cho Wordpress Nếu bạn muốn 1 widget hiển thị ở trang chủ mà không hiện ở bài viết, ở 1 page nhất định nào đó mà page khác không có thì làm sao? Giải pháp đó là sử dụng plugin Widget Logic để giải quyết. Bước 1: Download plugin Widget...
 3. PVS

  Addon 2x TeamSpeak Widget in SideBar - Thêm widget TeamSpeak vào SideBar của XenForo 2

  TeamSpeak Widget in SideBar - Thêm widget TeamSpeak vào SideBar của XenForo 2 1.1.0 Add-on này sẽ thêm widget TeamSpeak vào Sidebar của XenForo 2. Option Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Tutorial 2x Thêm hiệu ứng khi rê chuột vào threads, widgets & posts cho XenForo 2

  Thêm hiệu ứng khi rê chuột vào threads, widgets & posts cho XenForo 2 Chỉ cần thêm đoạn code sau vào template extra.less: /*Forum, Sub-Forum & What's new*/ .block-body .node--forum, .structItemContainer .structItem--thread, .structItemContainer-group .structItem--thread, .block-container...
 5. PVS

  Addon 2x Partner Widget in SideBar - Thêm widget Partner vào Sidebar cho XenForo 2

  Partner Widget in SideBar - Thêm widget Partner vào Sidebar cho XenForo 2 1.0.0 Add-on này sẽ thêm widget Partner vào Sidebar cho XenForo 2. Demo Options Có thể chọn banner hoặc văn bản và biểu tượng cho partners Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 6. PVS

  MyShortcodes - Plugin hỗ trợ tạo shortcode và widget cho Wordpress

  MyShortcodes - Plugin hỗ trợ tạo shortcode và widget cho Wordpress Nếu cần một cách tạo shortcode và widget tùy thích mà lại có đủ tính năng cần thiết nhưng không muốn đụng chạm nhiều vào code thì bài viết này sẽ hướng dẫn cách dùng plugin My Shortcodes để tạo nó. Đây là một plugin miễn phí...
 7. PVS

  Addon 2x Support Us Widget in SideBar - Thêm widget Support Us vào SideBar cho XenForo 2

  Support Us Widget in SideBar - Thêm widget Support Us vào SideBar cho XenForo 2 2.0.0 Add-on này sẽ thêm widget Support Us vào SideBar cho XenForo 2. Demo Có thể thay đổi tùy chọn thông qua Options Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 8. PVS

  Addon 2x Twitter Widget - Thêm Widget Twitter vào XenForo 2

  Twitter Widget - Thêm Widget Twitter vào XenForo 2 2.0.0 Fix 1 Thư viện của bên thứ ba: TwitterOAuth Moment.php LƯU Ý: Add-on này ở dạng BETA. Mặc dù có khả năng hoạt động nhưng vẫn có thể có lỗi. Add-on này làm gì? Add-on này cho phép thêm widget twitter vào sidebar có tính năng tweet từ...
 9. PVS

  Addon 2x Facebook Page in SideBar - Thêm Facebook Page vào SideBar cho XenForo 2

  Facebook Page in SideBar - Thêm Facebook Page vào SideBar cho XenForo 2 1.1.0 Add-on này sẽ thêm Widget Facebook vào Sidebar của bạn. Demo Options Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 10. PVS

  Addon 2x Instagram Page in SideBar - Thêm Instagram Page vào SideBar cho XenForo 2

  Instagram Page in SideBar - Thêm Instagram Page vào SideBar cho XenForo 2 1.1.0 Add-on này sẽ thêm Widget Instagram vào SideBar của bạn. Demo Options Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 11. PVS

  Addon 2x Twitter Page in SideBar - Thêm Twitter Page vào SideBar cho XenForo 2

  Twitter Page in SideBar - Thêm Twitter Page vào SideBar cho XenForo 2 1.0.0 Add-on này sẽ thêm Widget Twitter vào SideBar của bạn. Demo Options Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 12. PVS

  Addon 2x YouTube Channel in SideBar - Thêm YouTube Channel vào SideBar cho XenForo 2

  YouTube Channel in SideBar - Thêm YouTube Channel vào SideBar cho XenForo 2 1.1.0 Add-on này giúp bạn thêm Widget YouTube vào SideBar của bạn! Bạn có thể thay đổi style qua các tùy chọn Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 13. PVS

  Addon 2x Sidebar Widget Positions - Vị trí Widget Sidebar cho XenForo 2

  Sidebar Widget Positions - Vị trí Widget Sidebar cho XenForo 2 1.0.0 Vị trí widget bạn sẽ nhận được với add-on này: What's new posts: Sidebar What's new media: Sidebar What's new media comments: Sidebar What's new resources: Sidebar What's new profile posts: Sidebar What's new news feed...
 14. PVS

  Addon 2x Tag Cloud Widget - Widget Tag Cloud cho XenForo 2

  Tag Cloud Widget - Widget Tag Cloud cho XenForo 2 1.0.1 Widget tag cloud đơn giản, bạn có thể chỉnh sửa text style trong style properties. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 15. PVS

  Tutorial 2x Cách làm widget dạng tab cho XenForo 2

  Cách làm widget dạng tab cho XenForo 2 Đầu tiên bạn cần phải cấu hình các widget bạn muốn trong các tab mà không thiết lập position (Viết xuống các widget key). Bây giờ tạo một widget html và trong template đặt code bên dưới vào: <div class="block"> <div class="block-container">...
 16. PVS

  Addon 2x Discord Widget - Thêm widget Discord cho XenForo 2

  Discord Widget - Thêm widget Discord cho XenForo 2 2.2.3 Add-on này cho phép bạn thêm widget discord server vào sidebar có các kênh và người dùng trực tuyến. Nó thậm chí được thiết kế để phù hợp với style hiện tại của bạn. Có một số lượng lớn các tùy chọn để tùy chỉnh các widget discord...
 17. PVS

  Addon 2x New Thread and Post With Prefix Limit - Widget chủ đề và bài viết mới với giới hạn tiền tố XF2

  New Thread and Post With Prefix Limit (Widget) - Widget chủ đề và bài viết mới với giới hạn tiền tố XF2 1.0.5 Add-on này hoạt động như widget New threads với tùy chọn để lọc theo id tiền tố và tùy chọn thêm để nhập đường dẫn url tùy chỉnh cho tiêu đề (tùy chọn). Chúc các bạn thành...
 18. PVS

  Addon 2x Popular threads and posts (Widget) - Widget chủ đề và bài viết phổ biến cho XenForo 2

  Popular threads and posts (Widget) - Widget chủ đề và bài viết phổ biến cho XenForo 2 1.1.3 Với add-on này, bạn có thể hiển thị các chủ đề/bài viết phổ biến nhất trong ngày, tuần, tháng, năm, tất cả thời gian và trong một khoảng thời gian tùy chỉnh. Bạn cũng có thể đặt một giới hạn để hiển thị...
 19. PVS

  Addon Widget Framework - Tùy biến Widget cho XenForo

  Widget Framework - Tùy biến Widget cho XenForo 2.6.3 Add-on này sẽ giúp bạn dễ dàng quản lý và chỉnh sửa các widget trong XenForo. Tính năng: 1. Thêm bất kỳ widget nào vào bất kỳ trang nào của XenForo hoặc các add-on khác. 2. Tạo các trang mới bao gồm các widget (widget có sẵn hoặc widget từ...
 20. PVS

  Language Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho XenFacil's WidgetFramework Renderers

  Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho XenFacil's WidgetFramework Renderers 1.0.2 Đây là tập tin ngôn ngữ .XML cho XenFacil's WidgetFramework Renderers. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom