Addon 2x Sidebar Widget Positions - Vị trí Widget Sidebar cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,645
Được Like
12,671
Sidebar Widget Positions - Vị trí Widget Sidebar cho XenForo 2 1.0.0

Vị trí widget bạn sẽ nhận được với add-on này:
  • What's new posts: Sidebar
  • What's new media: Sidebar
  • What's new media comments: Sidebar
  • What's new resources: Sidebar
  • What's new profile posts: Sidebar
  • What's new news feed: Sidebar
  • What's new latest activity: Sidebar
swp_overview.png swp_posts.png swp_media.png swp_media_comments.png swp_resources.png swp_profile_posts.png swp_news_feed.png swp_latest_activity.png
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • BassMan-SidebarWidgetPositions-1.0.0.zip
    9.2 KB · Lượt xem: 41

Top Bottom