Addon Attachment Improvements - Cải tiến tập tin đính kèm

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,782
Được Like
11,078
Attachment Improvements - Cải tiến tập tin đính kèm 1.1.3

Một bộ sưu tập của các cải tiến cho hệ thống tập tin đính kèm của XF.
 • Hỗ trợ SVG
 • Nginx's :-@Accel-Redirect
 • Permissions mới cho forum/conversations (Respects global attachment size & count limits): -- Attachment Size (kb). -- Maximum Attachment Count.
Addon này thay thế XAR - AttachmentSVG Attachments. Và sẽ tự động gỡ bỏ cài đặt những addon khi addon này được cài đặt.

Như XenForo_FileOutput không phải là dễ dàng mở rộng, tiện ích này thực hiện có hiệu quả:
 • XenForo_ViewAdmin_Attachment_View
 • XenForo_ViewPublic_Attachment_View
Hỗ trợ SVG
Hỗ trợ đính kèm SVG để có thể hiển thị như hình ảnh bình thường.

Nginx :-@Accel-Redirect
Cho phép sử dụng các tính năng tiêu đề Nginx's :-@Accel-Redirect cho tập tin đính kèm phục vụ.
Điều này cho phép XenForo để-làm xác nhận, chứng thực, và giảm tải các tập tin thực tế phục vụ cho Nginx. Tính năng này không đặc biệt là tài liệu tốt, nhưng một số thông tin tìm thấy ở đây.

Addon này giả định thư mục /internal_data tồn tại trong webroot, và bạn không có một 'deny all;' nhưng thay vì sử dụng 'internal;' để đảm bảo thư mục internal_data.

Ví dụ, XenForo có thể truy cập từ: /forum hơn là sau đó webroot.
Mục sau đây phải được thêm vào config.php:
Mã:
config['internalDataUrl'] = '/forum/internal_data';

Một cái gì đó tương tự như cấu hình nginx có thể được yêu cầu trong máy chủ web của bạn:
Mã:
location ^~ /forum/internal_data {
 internal;
 add_header Etag $upstream_http_etag;
 add_header X-Frame-Options SAMEORIGIN;
 add_header X-Content-Type-Options nosniff;
 alias /path/to/internal_data;
}

Để đảm bảo bạn phù hợp như thế nào các tập tin máy chủ XenForo, thêm các tiêu đề sau đây vào cấu hình trang web của bạn, nơi thích hợp, chẳng hạn như:
Mã:
location ^~ /forum/internal_data/ {
 add_header Etag $upstream_http_etag;
 add_header X-Frame-Options SAMEORIGIN;
 add_header X-Content-Type-Options nosniff;
 internal;
}

Permissions mới
Quyền hạn mỗi forum hoặc kích thước tập tin đính kèm trò chuyện và giới hạn số lượng.
Respects the global forum wide attachment size/count limits, with per-usergroup settings allowing smaller values.
Do cách XF cho phép số nguyên làm việc, 'unlimited' hoặc '0' đánh giá là không có sự cho phép được thiết lập.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • addon-AttachmentImprovements-1.0.1.zip
  15.2 KB · Lượt xem: 10
 • addon-AttachmentImprovements-1.0.3.zip
  19.5 KB · Lượt xem: 20
 • addon-AttachmentImprovements-1.1.2.zip
  30.6 KB · Lượt xem: 4
 • addon-AttachmentImprovements-1.1.3.zip
  30.6 KB · Lượt xem: 7

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,782
Được Like
11,078
Update phiên bản 1.0.3
 

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,782
Được Like
11,078
Update phiên bản 1.1.2
 

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,782
Được Like
11,078
Update phiên bản 1.1.3
 

onlyonelove

Thượng Đế
Tham gia
03/11/2015
Bài viết
367
Được Like
212
cái này sử dụng làm sao vậy bạn, đọc mà k biết dùng để làm gì
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS


Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom