Help Cách xóa Addon cứng đầu

pispy

Gefreiter
Tham gia
02/08/2017
Bài viết
73
Được Like
25
E cài cái thread profile cover mà xóa và cài cái mới nó cứ báo ntn:
An exception occurred: BRTPC_thread_profile_cover.css - Line 135: Invalid condition expression in /home/vol13_2/byethost7.com/b7_20477554/v4rum.cf/htdocs/library/XenForo/Template/Compiler.php on line 991

 1. XenForo_Template_Compiler->getNewCompilerException() in XenForo/Template/Compiler.php at line 1215
 2. XenForo_Template_Compiler->_parseConditionExpression() in XenForo/Template/Compiler.php at line 1066
 3. XenForo_Template_Compiler->parseConditionExpression() in XenForo/Template/Compiler/Tag/If.php at line 109
 4. XenForo_Template_Compiler_Tag_If->compile() in XenForo/Template/Compiler.php at line 641
 5. XenForo_Template_Compiler->compileTag() in XenForo/Template/Compiler.php at line 569
 6. XenForo_Template_Compiler->compileSegment() in XenForo/Template/Compiler.php at line 509
 7. XenForo_Template_Compiler->compileSegments() in XenForo/Template/Compiler.php at line 372
 8. XenForo_Template_Compiler->compileParsed() in XenForo/Model/Template.php at line 1601
 9. XenForo_Model_Template->compileAndInsertParsedTemplate() in XenForo/Model/Template.php at line 1378
 10. XenForo_Model_Template->compileTemplateInStyleTree() in XenForo/Model/Template.php at line 1329
 11. XenForo_Model_Template->compileNamedTemplateInStyleTree() in XenForo/Model/Template.php at line 1268
 12. XenForo_Model_Template->compileAllTemplates() in XenForo/Deferred/Template.php at line 36
 13. XenForo_Deferred_Template->execute() in XenForo/Deferred/Atomic.php at line 66
 14. XenForo_Deferred_Atomic->execute() in XenForo/Model/Deferred.php at line 295
 15. XenForo_Model_Deferred->runDeferred() in XenForo/Model/Deferred.php at line 429
 16. XenForo_Model_Deferred->_runInternal() in XenForo/Model/Deferred.php at line 374
 17. XenForo_Model_Deferred->run() in XenForo/ViewRenderer/Abstract.php at line 352
 18. XenForo_ViewRenderer_Abstract::hasManualDeferredToRun() in XenForo/ViewRenderer/HtmlAdmin.php at line 131
 19. XenForo_ViewRenderer_HtmlAdmin->renderContainer() in XenForo/FrontController.php at line 639
 20. XenForo_FrontController->renderView() in XenForo/FrontController.php at line 158
 21. XenForo_FrontController->run() in /home/vol13_2/byethost7.com/b7_20477554/v4rum.cf/htdocs/admin.php at line 13
help me
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mobile: 0906081284

Zalo: 0988488096

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom