Help Cách xóa Addon cứng đầu

pispy

Thượng Đế
Tham gia
02/08/2017
Bài viết
78
Được Like
25
E cài cái thread profile cover mà xóa và cài cái mới nó cứ báo ntn:
An exception occurred: BRTPC_thread_profile_cover.css - Line 135: Invalid condition expression in /home/vol13_2/byethost7.com/b7_20477554/v4rum.cf/htdocs/library/XenForo/Template/Compiler.php on line 991

 1. XenForo_Template_Compiler->getNewCompilerException() in XenForo/Template/Compiler.php at line 1215
 2. XenForo_Template_Compiler->_parseConditionExpression() in XenForo/Template/Compiler.php at line 1066
 3. XenForo_Template_Compiler->parseConditionExpression() in XenForo/Template/Compiler/Tag/If.php at line 109
 4. XenForo_Template_Compiler_Tag_If->compile() in XenForo/Template/Compiler.php at line 641
 5. XenForo_Template_Compiler->compileTag() in XenForo/Template/Compiler.php at line 569
 6. XenForo_Template_Compiler->compileSegment() in XenForo/Template/Compiler.php at line 509
 7. XenForo_Template_Compiler->compileSegments() in XenForo/Template/Compiler.php at line 372
 8. XenForo_Template_Compiler->compileParsed() in XenForo/Model/Template.php at line 1601
 9. XenForo_Model_Template->compileAndInsertParsedTemplate() in XenForo/Model/Template.php at line 1378
 10. XenForo_Model_Template->compileTemplateInStyleTree() in XenForo/Model/Template.php at line 1329
 11. XenForo_Model_Template->compileNamedTemplateInStyleTree() in XenForo/Model/Template.php at line 1268
 12. XenForo_Model_Template->compileAllTemplates() in XenForo/Deferred/Template.php at line 36
 13. XenForo_Deferred_Template->execute() in XenForo/Deferred/Atomic.php at line 66
 14. XenForo_Deferred_Atomic->execute() in XenForo/Model/Deferred.php at line 295
 15. XenForo_Model_Deferred->runDeferred() in XenForo/Model/Deferred.php at line 429
 16. XenForo_Model_Deferred->_runInternal() in XenForo/Model/Deferred.php at line 374
 17. XenForo_Model_Deferred->run() in XenForo/ViewRenderer/Abstract.php at line 352
 18. XenForo_ViewRenderer_Abstract::hasManualDeferredToRun() in XenForo/ViewRenderer/HtmlAdmin.php at line 131
 19. XenForo_ViewRenderer_HtmlAdmin->renderContainer() in XenForo/FrontController.php at line 639
 20. XenForo_FrontController->renderView() in XenForo/FrontController.php at line 158
 21. XenForo_FrontController->run() in /home/vol13_2/byethost7.com/b7_20477554/v4rum.cf/htdocs/admin.php at line 13
help me
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom