Hướng dẫn Cách xóa memcached trên server linux (CentOS, Ubuntu)

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
Bạn có thể config để ngăn chặn bị hacker lợi dụng, hoặc có thể vô hiệu hóa memcache (uninstall). Hãy làm các bước sau để xóa memcache

Để xóa memcache, các bạn cần đăng nhập vào tài khoản root

Sau đó chạy các lệnh sau để xóa Memcache:
Mã:
yum list | grep memcached
Mã:
yum deplist memcached
Mã:
yum remove memcached

Hoặc xóa memcache bằng cách dùng các dòng lệnh sau:
Mã:
yum remove memcached php-pecl-memcached php-pecl-memcache
service php-fpm restart
service nginx restart

Uninstalling the Memcached Extension

Sau đó dùng các lệnh sau
Mã:
sudo rm /etc/phpX.Y-sp/conf.d/memcached.ini
sudo peclX.Y-sp uninstall memcached

Chạy lệnh sau để khởi động lại PHP-FPM
Mã:
sudo service phpX.Y-fpm-sp restart
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom