airhost.vn

Corporal
Tham gia
10/05/2017
Bài viết
120
Được Like
62
Chào các bạn mình xin hướng dẫn cách cài đặt chứng chỉ Comodo SSL trên máy chủ chạy Apache như sau:

1.jpg
Bước 1: Sau khi tạo mua dịch vụ SSL, kỹ thuật sẽ tiến hành kích hoạt dịch vụ SSL cho các bạn lúc này các bạnsẽ nhận được 3 file để tiến hành cài đặt SSL lên hosting. 3 file lần lượt là:

PRIVATE KEY – CERTIFICATE – CA

+ File PRIVATE KEY: các bạn có được lúc tạo CSR (tạo CSR tại link: http://csrgen.123host.vn/).

+ File CERTIFICATE và CA: 2 file này các bạn có thể truy cập vào trang quản lý dịch vụ: client.123host.vn

2.jpg
Tải 2 file Cert và CA về

3.jpg
+ Vậy lúc này các bạn sẽ có 3 file cần thiết để cài đăt SSL.

4.jpg

Bước 2: Gộp 2 file ca.crt và certificate.crt thành 1 file mới như trong hình là newcert.crt

5.jpg

vậy giờ sẽ còn 2 file privatekey.key và newcert.crt

6.jpg

Bước 3: Nếu máy chủ chưa cài mod_ssl thì tiến hành cài đặt với lệnh

Mã:
yum install mod_ssl

mở file ssl.conf

vi /etc/httpd/conf.d/ssl.conf

7.jpg

Tìm và xóa bỏ từ dòng

Mã:
<VirtualHost

..........

</VirtualHost>

Thay vào các dòng sau:

Mã:
<VirtualHost *:443>

DocumentRoot "/var/www/html/123host"

ServerName 123host.asia:443

SSLEngine on

SSLCertificateFile /etc/httpd/ssl/newcert.crt

SSLCertificateKeyFile /etc/httpd/ssl/privatekey.key

CustomLog logs/ssl_request_log \

"%t %h %{SSL_PROTOCOL}x %{SSL_CIPHER}x \"%r\" %b"

</VirtualHost>

trong đó:

DocumentRoot : đường dẫn thư mục chứa nội dung của site

ServerName: tên site chạy với port 443

SSLCertificateFile: đường dẫn file crt

SSLCertificateKeyFile: đường dẫn file key

Lưu lại và khởi động lạ apache

service httpd restart


8.jpg

Cám ơn các bạn đã xem bài hướng dẫn và mong các bạn sẽ ủng hộ cho Airhost nhé!
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mobile/Zalo: 0906081284

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom