Help Cài xenforo bị lỗi trang trắng

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

HOTTO

Private
Mình đang sử dụng host của AZDIGI, cài xenforo 2.2.4 đến 2.2.7 đều bị lỗi trang trắng, với lỗi ở error_log như sau:

Mã:
#0 [internal function]: XF\Template\Templater->handleTemplateError(512, '[E_USER_WARNING...', '/home/vdtsnrso/...', 664, Array)
#1 src/XF/Template/Templater.php(664): trigger_error('Template public...', 512)
#2 src/XF/Template/Templater.php(1593): XF\Template\Templater->getTemplateData('public', 'PAGE_CONTAINER')
#3 src/XF/Pub/App.php(562): XF\Template\Templater->renderTemplate('PAGE_CONTAINER', Array)
#4 src/XF/App.php(2131): XF\Pub\App->renderPageHtml('', Array, Object(XF\Mvc\Reply\View), Object(XF\Mvc\Renderer\Html))
#5 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(402): XF\App->renderPage('', Object(XF\Mvc\Reply\View), Object(XF\Mvc\Renderer\Html))
#6 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(58): XF\Mvc\Dispatcher->render(Object(XF\Mvc\Reply\View), 'html')
#7 src/XF/App.php(2326): XF\Mvc\Dispatcher->run()
#8 src/XF.php(488): XF\App->run()
#9 index.php(20): XF::runApp('XF\\Pub\\App')
#10 {main}
#0 [internal function]: XF\Template\Templater->handleTemplateError(512, '[E_USER_WARNING...', '/home/vdtsnrso/...', 664, Array)
#1 src/XF/Template/Templater.php(664): trigger_error('Template public...', 512)
#2 src/XF/Template/Templater.php(1593): XF\Template\Templater->getTemplateData('public', 'PAGE_CONTAINER')
#3 src/XF/Pub/App.php(562): XF\Template\Templater->renderTemplate('PAGE_CONTAINER', Array)
#4 src/XF/App.php(2131): XF\Pub\App->renderPageHtml('', Array, Object(XF\Mvc\Reply\View), Object(XF\Mvc\Renderer\Html))
#5 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(402): XF\App->renderPage('', Object(XF\Mvc\Reply\View), Object(XF\Mvc\Renderer\Html))
#6 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(58): XF\Mvc\Dispatcher->render(Object(XF\Mvc\Reply\View), 'html')
#7 src/XF/App.php(2326): XF\Mvc\Dispatcher->run()
#8 src/XF.php(488): XF\App->run()
#9 index.php(20): XF::runApp('XF\\Pub\\App')
#10 {main}

Mọi người giúp mình xem lỗi này là như nào được ko ạ
 

HOTTO

Private
Mã:
Template error: [E_USER_WARNING] Template admin:login_form is unknown

Mã:
Template error: [E_USER_WARNING] Template xpublic:forum_list is unknown

Mã:
Template error: [E_USER_WARNING] Template admin:LOGIN_CONTAINER is unknown

Mã:
#0 [internal function]: XF\Template\Templater->handleTemplateError(512, '[E_USER_WARNING...', '/home/vdtsnrso/...', 664, Array)
#1 src/XF/Template/Templater.php(664): trigger_error('Template admin:...', 512)
#2 src/XF/Template/Templater.php(1593): XF\Template\Templater->getTemplateData('admin', 'login_form')
#3 src/XF/Template/Template.php(24): XF\Template\Templater->renderTemplate('login_form', Array)
#4 src/XF/Mvc/Renderer/Html.php(48): XF\Template\Template->render()
#5 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(458): XF\Mvc\Renderer\Html->renderView('XF:Login\\Form', 'admin:login_for...', Array)
#6 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(440): XF\Mvc\Dispatcher->renderView(Object(XF\Mvc\Renderer\Html), Object(XF\Mvc\Reply\View))
#7 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(400): XF\Mvc\Dispatcher->renderReply(Object(XF\Mvc\Renderer\Html), Object(XF\Mvc\Reply\View))
#8 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(58): XF\Mvc\Dispatcher->render(Object(XF\Mvc\Reply\View), 'html')
#9 src/XF/App.php(2326): XF\Mvc\Dispatcher->run()
#10 src/XF.php(488): XF\App->run()
#11 admin.php(13): XF::runApp('XF\\Admin\\App')
#12 {main}


Mình gửi thêm lỗi, tất cả các bản cài mình tải từ trên vnxf về và cài mới hoàn toàn ạ
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top