Help Cài xenforo bị lỗi trang trắng

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

HOTTO

Private
Tham gia
30/05/2021
Bài viết
3
Được Like
2
Mình đang sử dụng host của AZDIGI, cài xenforo 2.2.4 đến 2.2.7 đều bị lỗi trang trắng, với lỗi ở error_log như sau:

Mã:
#0 [internal function]: XF\Template\Templater->handleTemplateError(512, '[E_USER_WARNING...', '/home/vdtsnrso/...', 664, Array)
#1 src/XF/Template/Templater.php(664): trigger_error('Template public...', 512)
#2 src/XF/Template/Templater.php(1593): XF\Template\Templater->getTemplateData('public', 'PAGE_CONTAINER')
#3 src/XF/Pub/App.php(562): XF\Template\Templater->renderTemplate('PAGE_CONTAINER', Array)
#4 src/XF/App.php(2131): XF\Pub\App->renderPageHtml('', Array, Object(XF\Mvc\Reply\View), Object(XF\Mvc\Renderer\Html))
#5 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(402): XF\App->renderPage('', Object(XF\Mvc\Reply\View), Object(XF\Mvc\Renderer\Html))
#6 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(58): XF\Mvc\Dispatcher->render(Object(XF\Mvc\Reply\View), 'html')
#7 src/XF/App.php(2326): XF\Mvc\Dispatcher->run()
#8 src/XF.php(488): XF\App->run()
#9 index.php(20): XF::runApp('XF\\Pub\\App')
#10 {main}
#0 [internal function]: XF\Template\Templater->handleTemplateError(512, '[E_USER_WARNING...', '/home/vdtsnrso/...', 664, Array)
#1 src/XF/Template/Templater.php(664): trigger_error('Template public...', 512)
#2 src/XF/Template/Templater.php(1593): XF\Template\Templater->getTemplateData('public', 'PAGE_CONTAINER')
#3 src/XF/Pub/App.php(562): XF\Template\Templater->renderTemplate('PAGE_CONTAINER', Array)
#4 src/XF/App.php(2131): XF\Pub\App->renderPageHtml('', Array, Object(XF\Mvc\Reply\View), Object(XF\Mvc\Renderer\Html))
#5 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(402): XF\App->renderPage('', Object(XF\Mvc\Reply\View), Object(XF\Mvc\Renderer\Html))
#6 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(58): XF\Mvc\Dispatcher->render(Object(XF\Mvc\Reply\View), 'html')
#7 src/XF/App.php(2326): XF\Mvc\Dispatcher->run()
#8 src/XF.php(488): XF\App->run()
#9 index.php(20): XF::runApp('XF\\Pub\\App')
#10 {main}

Mọi người giúp mình xem lỗi này là như nào được ko ạ
 

HOTTO

Private
Tham gia
30/05/2021
Bài viết
3
Được Like
2
Mã:
Template error: [E_USER_WARNING] Template admin:login_form is unknown

Mã:
Template error: [E_USER_WARNING] Template xpublic:forum_list is unknown

Mã:
Template error: [E_USER_WARNING] Template admin:LOGIN_CONTAINER is unknown

Mã:
#0 [internal function]: XF\Template\Templater->handleTemplateError(512, '[E_USER_WARNING...', '/home/vdtsnrso/...', 664, Array)
#1 src/XF/Template/Templater.php(664): trigger_error('Template admin:...', 512)
#2 src/XF/Template/Templater.php(1593): XF\Template\Templater->getTemplateData('admin', 'login_form')
#3 src/XF/Template/Template.php(24): XF\Template\Templater->renderTemplate('login_form', Array)
#4 src/XF/Mvc/Renderer/Html.php(48): XF\Template\Template->render()
#5 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(458): XF\Mvc\Renderer\Html->renderView('XF:Login\\Form', 'admin:login_for...', Array)
#6 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(440): XF\Mvc\Dispatcher->renderView(Object(XF\Mvc\Renderer\Html), Object(XF\Mvc\Reply\View))
#7 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(400): XF\Mvc\Dispatcher->renderReply(Object(XF\Mvc\Renderer\Html), Object(XF\Mvc\Reply\View))
#8 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(58): XF\Mvc\Dispatcher->render(Object(XF\Mvc\Reply\View), 'html')
#9 src/XF/App.php(2326): XF\Mvc\Dispatcher->run()
#10 src/XF.php(488): XF\App->run()
#11 admin.php(13): XF::runApp('XF\\Admin\\App')
#12 {main}


Mình gửi thêm lỗi, tất cả các bản cài mình tải từ trên vnxf về và cài mới hoàn toàn ạ
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom