Help Cần hỏi cái này .

mr_dom

Private
Tham gia
29/06/2015
Bài viết
38
Được Like
22
- Thường thường thì cái thống kê nó ở đây.
CTUWpS7.jpg

- Giờ e muốn cho nó xuống cuối của forum ( Footer ) thì phải làm thế nào ? .
SMFvQzO.jpg
 

KenLilBoiz

CEO DAWEBZ Chuyên Gia Dịch Vụ Trực Tuyến
Tham gia
05/08/2015
Bài viết
308
Được Like
327
viết thêm code vào footer thôi :D
để rảnh mình viết 1 cái đẹp đẹp hơn r share cho ....
 
  • Like
Reactions: THB

CNTT01

Snow Flower ✔
Tham gia
06/07/2015
Bài viết
803
Được Like
686
ACP => Appearance => Styles => Giao diện trang => Template => Tạo mới template footer_stats với nội dung như sau:

Mã:
<xen:require css="footer_stats.css" /> <div id="board_stats" class="breadBoxBottom"> <ul class="ipsType_small ipsList_inline"> {xen:phrase discussions}: <span class="value">{xen:number $boardTotals.discussions}</span> | {xen:phrase messages}: <span class="value">{xen:number $boardTotals.messages}</span> | {xen:phrase members_count}: <span class="value">{xen:number $boardTotals.users}</span> | {xen:phrase latest_member}: <span class="value"><xen:username user="$boardTotals.latestUser" /></a></span> </ul> </div> <div class="borderwrapper"> <div class="stats_body"> <h3 class="stats_title_right"><a href="online/" class="Tooltip" title="See all online users">{xen:phrase online_now_x_members_y_guests_z, 'total={xen:number $onlineUsers.total}', 'members={xen:number $onlineUsers.members}', 'guests={xen:number $onlineUsers.guests}'}</a></h3> <div id="stats_content"> <xen:if is="{$onlineUsers.records}"> <ol class="listInline"> <xen:foreach loop="$onlineUsers.records" value="$user" i="$i"> <xen:if is="{$i} <= {$onlineUsers.limit}"> <li> <xen:if is="{$user.user_id}"> <a href="{xen:link members, $user}" class="username{xen:if '!{$user.visible}', ' invisible'}{xen:if {$user.followed}, ' followed'}">{$user.username}</a><xen:if is="{$i} < {$onlineUsers.limit}">,</xen:if> <xen:else /> {xen:phrase guest}<xen:if is="{$i} < {$onlineUsers.limit}">,</xen:if> </xen:if> </li> </xen:if> </xen:foreach> <xen:if is="{$onlineUsers.recordsUnseen}"> <li class="moreLink">... <a href="{xen:link online}" title="{xen:phrase see_all_visitors}">{xen:phrase and_x_more, 'count={xen:number $onlineUsers.recordsUnseen}'}</a></li> </xen:if> </ol> </xen:if> <br /> <ul> <li> <span style="font-weight: bold; color: red;">Administrator</span></a> | <span style="font-weight: bold; color: green;">Moderator</span> | <span style="color: black; font-weight: bold;">Members</span> | </li> </ul> </div> </div> </div>
Tiếp tục các bạn tạo thêm 1 template footer_stats.css với nội dung như sau:

Mã:
#board_stats ul { text-align: center; } #board_stats li { margin-right: 20px; } #board_stats .value { background: none repeat scroll 0 0 url(rgba.php?r=0&g=0&b=0&a=25); background: none repeat scroll 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.1); _filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#19000000,endColorstr=#19000000); border-radius: 3px 3px 3px 3px; -webkit-border-radius: 3px 3px 3px 3px; -moz-border-radius: 3px 3px 3px 3px; -khtml-border-radius: 3px 3px 3px 3px; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.3) inset, 0 1px 0 #FFFFFF; -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.3) inset, 0 1px 0 #FFFFFF; -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.3) inset, 0 1px 0 #FFFFFF; -khtml-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.3) inset, 0 1px 0 #FFFFFF; color: #222222; display: inline-block; font-weight: bold; margin-right: 3px; padding: 3px 7px; text-shadow: 0 0 0 transparent, 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.6); } .borderwrapper { overflow: hidden; border: 1px solid rgb(215, 215, 215); border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; -moz-border-radius: 10px; -khtml-border-radius: 10px; padding: 5px; } .stats_body { width: 100%; float: left; } .stats_title_left, .stats_title_center, .stats_title_right { overflow: hidden; background: #F7F7F7; border-bottom: 1px solid #E0E0E0; color: rgb(100,100,100); text-align: left; margin: 0px; font-size: 11px; font-weight: bold; padding: 3px 10px; } #stats_content { font-size: 11px; padding: 5px 10px; }
Cuối cùng các bạn mở template forum_list tìm đoạn sau:


Mã:
<xen:hook name="forum_list_nodes">
    <xen:if is="{$renderedNodes}"><xen:include template="node_list" /></xen:if>
</xen:hook>
Thêm vào bên dưới đoạn sau:
Mã:
<xen:include template="footer_stats" />
Done !
 

THB

Founder
Thành viên BQT
Tham gia
25/02/2015
Bài viết
6,649
Được Like
3,932
thanks các mod.
 

CNTT01

Snow Flower ✔
Tham gia
06/07/2015
Bài viết
803
Được Like
686
ACP -> Appearance -> list Wigdet -> bỏ tích phần nào bạn muốn
 

THB

Founder
Thành viên BQT
Tham gia
25/02/2015
Bài viết
6,649
Được Like
3,932
nói vào list widget mà.
list widget.png
 

THB

Founder
Thành viên BQT
Tham gia
25/02/2015
Bài viết
6,649
Được Like
3,932
cái cái này vào nha.
addon [bd] Widget Framework
 

Đính kèm

  • bdWidgetFrameworkv2.6.0-dev108-BETA.zip
    249.8 KB · Lượt xem: 1

CNTT01

Snow Flower ✔
Tham gia
06/07/2015
Bài viết
803
Được Like
686
cái dòng đó đâu phải lỗi bạn. :)
 

CNTT01

Snow Flower ✔
Tham gia
06/07/2015
Bài viết
803
Được Like
686
nếu bạn muốn xoá dòng đó thì vô template -> footer_stats tìm dòng đó và xoá đi :)
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom