Help cần trợ giúp về widget

unknownph

Private
Tham gia
18/08/2023
Bài viết
6
Được Like
0
1692526648931.png


any tutorial please to make widget like this.
bất kỳ hướng dẫn xin vui lòng để làm cho widget như thế này.
 

unknownph

Private
Tham gia
18/08/2023
Bài viết
6
Được Like
0
update i fix it using
Mã:
#VNXF_Stats .blockbody
 

unknownph

Private
Tham gia
18/08/2023
Bài viết
6
Được Like
0
please i want to change this icon lastpost.gif to avatar of poster
 

Top Bottom