Cascading Thread Listings - Xếp tầng các bảng liệt kê chủ đề 1.0

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
Cascading Thread Listings - Xếp tầng các bảng liệt kê chủ đề 1.0

Theo mặc định cấu trúc XenForo không hiển thị chủ đề từ một diễn đàn con (hay sub-forum) dưới mục forum cha của nó. Tại một vài trang web một số mục forum cha đều đóng và không cho phép chủ đề được tạo ra trong đó, thay vào đó là chủ đề được tạo ra trong diễn đàn con cụ thể. Nhưng trong khi đang duyệt forum cha, thay vì chỉ hiển thị các diễn đàn con và không chủ đề, tiện ích này tập hợp các chủ đề từ con của nó (sub-forums) và các diễn đàn grand-con (sub-sub-forums) và hiển thị chúng trong các forum cha bên dưới danh sách các diễn đàn con.

Ví dụ, nếu một cấu trúc diễn đàn là như thế này:

Main Category (Đây là category không phải là forum)
 • Web Design (forum)
 • Web Programming (forum)
 • Web Marketplace (XF mặc định - chỉ hiển thị chủ đề cho Web Marketplace)
  • Website Sales
  • Domain Sales (XF mặc định - chỉ hiển thị chủ đề cho Domain Sales)
   • Cheap Domains
   • Premium Domains
Chức năng:
Sử dụng tiện ích này, người quản trị diễn đàn có thể chọn các forum cha cũng sẽ thu thập và hiển thị các chủ đề từ các diễn đàn con của nó bao gồm sub-forums và cả sub-sub-forums.

Vui lòng tham khảo các ví dụ ở trên diễn đàn cơ cấu: Trong ví dụ mà theo mặc định XenForo sẽ không hiển thị các chủ đề từ Website Sales và Domain Sales khi truy cập diễn đàn Web Marketplace. Và theo mặc định XenForo sẽ không hiển thị các chủ đề từ Cheap Domains và Premium Domains khi truy cập diễn đàn Domain Sales. Để tùy chỉnh chức năng này, sử dụng add-on Cascading Thread Listings để có thể thay đổi chức năng này là:

Add-on Cascading Thread Listings sẽ hiển thị các chủ đề từ diễn đàn Website Sales, Domain Sales, Cheap Domains và Premium Domains khi duyệt forum Web Marketplace. Và add-on Cascading Thread Listings sẽ hiển thị các chủ đề từ diễn đàn Cheap Domains và Premium Domains khi truy cập diễn đàn Domain Sales.

Thiếp lập quản trị add-on này cho Xenforo:
Cascading Thread Listings cho phép các quản trị viên để chọn các diễn đàn cần phải có chức năng tùy chỉnh này, không có các thiết lập khác được yêu cầu. Trang tùy chọn add-on cho các quản trị viên được sử dụng để thiết lập chức năng này.

cacading-thread-listings-xenforo-addon.png

Cài đặt:
Sao lưu tập tin và cơ sở dữ liệu diễn đàn của bạn mà là một thực hành tốt nhất với bất kỳ cài đặt. Hãy thử để thử nghiệm nó trên một môi trường phát triển thay vì cài đặt trên một diễn đàn trực tiếp.

Add-on này KHÔNG hỗ trợ bất kỳ cài đặt của bên thứ ba, để cài đặt xin vui lòng sử dụng phương pháp mặc định của XenForo tải lên các tập tin bằng FTP. Sử dụng tập tin XML để thực hiện cài đặt.

Các phiên bản XenForo:
Chính thức hỗ trợ phiên bản XenForo 1.5x
Nếu bạn có một phiên bản cũ hơn, bạn vẫn có thể sử dụng add-on này.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • Cascading Thread Listings.zip
  7.3 KB · Lượt xem: 22

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom