Cấu hình php đề chạy Xenforo trên hosting ?

CjCD4oA.jpg

Cho mình hỏi phải bật những cái nào lên để chạy Xenforo ?
 

tpoclub

Corporal
- Trước tiên bạn tải file test hệ thống có chạy OK với XENFORO được không: Tải file mình đính kèm về rồi UP lên thư mục gốc của Host hoặc VPS ngang hàng các file index data

- Sau đó nhập địa chỉ sau lên trình duyệt để kiểm tra: www.tenmiencuaban/xenforo_requirements.php

- Bật các chọn lựa sau với phiên bản PHP 5.6.x của bạn nhé:

zip
sqlite3
zlib
xsl

xmlwriter
xmlreader
xml
wddx
tokenizer

SPL
sockets
SimpleXML
session
Reflection
Phar
pdo_sqlite
pdo_mysql
PDO
pcre
openssl
mysqlnd
mysqli
mysql
mhash
mcrypt
mbstring
libxml
json
iconv
hash
gettext
gd
ftp
filter
fileinfo
exif
ereg
dom
date
curl
ctype
Core
cgi-fcgi
calendar
bz2


- Tìm cái nào bạn thiếu thì check thêm vào nha!
Thân! jhgjdl;gdfgl;d
 

Đính kèm

  • xenforo_requirements.php
    4.2 KB · Lượt xem: 8

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top